Profeet Mohammed (vrede zij met hem) wordt door moslims beschouwd als profeet en boodschapper van God. Volgens moslims is hij de voltooier van het monotheïstische geloof dat volgens de islam is begonnen met Adam, Nuh (Noach), Ibrahim (Abraham), Musa (Mozes), Isa (Jezus) en de overige profeten. In de islam wordt hij (vrede zij met hem) als de laatste profeet en boodschapper gezien die de uiteindelijke openbaring van God (Allah), de Koran, heeft ontvangen. Door moslims wordt hij daarom aangeduid als het Zegel der Profeten.