Enoch en Ezechiel

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen.

In dit artikel gaan we de verhalen van twee profeten bespreken die genoemd zijn in de edele Koran, maar waar we niet veel informatie over hebben. Dat betekent niet dat deze profeten minder belangrijk zijn, zo zullen we gaan zien dat we ook van deze profeten iets kunnen leren. De verhalen van de profeten die we zullen gaan bespreken zijn Idries en Dhoel-Kifl, vrede zij met hen beiden. Wat even belangrijk is om te vermelden is dat met Idries de profeet Enoch wordt bedoeld en met Dhoel-Kifl de profeet Ezechiel, het is echter niet zeker dat Idries Enoch is en dat Dhoel-Kifl Ezechiel is. Allah weet het het beste.

Het verhaal van Idries:

Allah heeft Adam heeft geschapen en hem tot profeet heeft gemaakt. In de tijd van Adam geloofden en aanbaden alle mensen alleen Allah. En zo bleven de mensen een hele lange tijd alleen Allah aanbidden. Vervolgens stuurde Allah een profeet genaamd Idries, vrede zij met hem. Hij kwam om de mensen te herinneren, hij herinnerde de mensen eraan dat ze Allah moesten aanbidden en dat ze Hem moesten gedenken. Hij beval hen het goede en droeg hen op om het slechte te verbieden. Zo nodigde deze edele profeet een hele groep mensen uit om het goede te doen, op deze manier werd de status van Idries vrede zij met hem elke dag verhoogd.

Hij is door Allah beloond voor elke daad, elke goede daad die hij deed, of het nou het herinneren was van de mensen aan Allah of het gebieden van het goede, Idries werd voor al deze daden rijkelijk beloond door Allah. Op deze manier verkreeg Idries een verheven status bij zijn Heer. Allah zegt over hem in de Koran in hoofdstuk 19 vers 56-57:

“En vertel in het Boek over Idries: hij was een oprechte, een profeet. En Wij verhieven hem in een verheven positie.”

Allah heeft Idries dus geëerd in de Koran en hem beschreven als een man van waarheid, een profeet. Allah vertelt ons ook een eigenschap van deze profeet. Allah noemt hem namelijk waarachtig, een man van de waarheid. Het spreken van de waarheid en het handelen ernaar is een goede eigenschap en iedere profeet had deze eigenschap. Allah vertelt ons dat Idries deze eigenschap had. Het vertellen van de waarheid in de Islam is voorgeschreven aan de moslims, dat is ook de reden dat Allah het hier benadrukt bij de profeet Idries. Allah houdt van deze eigenschap en Hij schrijft deze eigenschap dan ook voor aan de moslims.

Het verhaal van Dhoel-Kifl:

En zo ook het verhaal Dhoel-Kifl vrede zij met hem, er is niet veel over hem bekend, maar Allah heeft hem genoemd in de Koran in hoofdstuk 21 vers 85-86:

“En (gedenk) Ischmael en Idries en Dhoel-Kifl, allen behoorden tot de geduldigen. En Wij deden hen in Onze Barmhartigheid binnengaan. Voorwaar, zij behoorden tot de oprechten.”

En in een ander vers zegt Allah over Dhoel-Kifl:

“En gedenk Ischmael, Elisha en Dhoel-Kifl, en zij behoren allen tot de besten.” (21:85-86)

Allah heeft dus ook Dhoel-Kifl (vrede zij met hem geprezen) in de Koran. Er is wel een verhaal overgeleverd door Ibn Kathir, Ibn Kathir was een geschiedkundige en geleerde op het gebied van het uitleggen van de Koran uit de 14e eeuw. Hij vertelt op gezag van Ibn Jarir en Moejahid dat toen de profeet Elisha (vrede zij met hem) oud werd, hij een opvolger wilde aanwijzen. Hij verzamelde de mensen en zei dat hij iemand als opvolger wilde aanstellen die drie dingen kon beloven: hij moet overdag vasten, ’s nachts bidden en nooit boos worden. Iemand stond op en zei: ‘Ik doe dat’. Een dag later verzamelde hij weer de mensen en zei hetzelfde, dezelfde persoon stond op en zei: ‘Ik doe dat’. Deze persoon was Dhoel-Kifl (vrede zij met hem), hij was de opvolger van Elisha vrede zij met hem.

Nadat Dhoel-Kifl deze taak op zich had genomen wilde de duivel hem afleiden en er voor zorgen dat hij in één van deze drie dingen zou falen. Zo kwam de duivel in de middaguren naar hem toe in de vorm van een oude man en klopte op de deur, de duivel deed dit omdat Dhoel-Kifl alleen in de middaguren sliep. Toen er hem gevraagd werd: Wie ben jij? Antwoordde hij: Ik ben een oude man die onrecht is aangedaan. Vervolgens deed Dhoel-Kifl de deur open en luisterde naar hem totdat de middag voorbij was en hij niet meer kon slapen.

Dhoel-Kifl zei toen tegen de man dat hij naar de rechtszaal moest komen om de zaak op te lossen. Maar de duivel kwam niet naar de rechtszaal. De volgende dag kwam de duivel weer naar Dhoel-Kifl en weer zei Dhoel-Kifl tegen hem dat hij naar de rechtszaal moest komen. De oude man kwam weer niet en de volgende ging hij weer naar Dhoel-Kifl om hem van zijn slaap te houden. Toen de oude man voor de derde keer bij Dhoel-Kifl vrede zij met hem kwam zei hij tegen hem: Heb ik je niet gezegd dat je naar de rechtszaal moest komen? En vervolgens zei Dhoel-Kifl tegen de oude man dat hij nu echt naar de rechtszaal moest komen. Dhoel-Kifl ging naar de rechtszaal, maar de oude man was weer niet komen opdagen.

Op deze manier werd Dhoel-Kifl slaperig doordat hij al een paar dagen ‘s middags tijdens zijn rusttijd werd afgeleid door de oude man. Dit keer ging Dhoel-Kifl ’s middags slapen en vertelde tegen zijn familie dat ze vandaag niemand moesten binnen laten. De oude man kwam weer, maar werd weggestuurd door de wachter. De oude man klom over de muur heen en klopte op de deur aan de binnenkant. Dhoel-Kifl werd wakker en zei tegen de wachter: Heb ik je niet gezegd niemand binnen te laten? Vervolgens keek Dhoel-Kifl naar de deur en zag dat de deur nog op slot zat. Dhoel-Kifl vroeg toen aan de oude man: Ben jij de duivel? Hij zei: Ja, ik heb echt alles geprobeerd om jou woedend te maken.

Zo wordt het duidelijk dat de duivel onze eeuwige vijand is. Hij heeft Adam en Eva verleidt waardoor ze uit het paradijs moesten. Maar de duivel vond dat niet genoeg, hij zal alle kinderen van Adam proberen af te leiden van hun allerbelangrijkste doel in dit leven, namelijk: Het aanbidden van Allah alleen zonder partners, de Schepper van de hemelen en de aarde. Als de duivel dat niet lukt, zal hij alles eraan doen om je leven op een andere manier zuur te maken, bijvoorbeeld door je elke keer in te fluisteren om boos te worden. Zo ook Dhoel-Kifl, de uitdaging voor hem was om niet boos te worden, maar de duivel deed er alles aan om hem boos te maken. Maar wat kunnen wij leren uit het verhaal van Dhoel-Kifl? Dit verhaal leert ons dat een persoon zoveel mogelijk zijn woede en boosheid moet onderdrukken. Woede is een eigenschap die vermeden moet worden, tenzij er een duidelijke reden voor is.


Team waaromislam