Wat is het wetsoordeel over muziek?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vraag:
Wat is het wetsoordeel over muziek? En waarnaar mogen vrouwen tijdens een bruiloft luisteren?

Antwoord:
Vele verzen uit de Koran en overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) duiden op de verwerpelijkheid van muziekinstrumenten en waarschuwen daartegen. De Koran leert ons dat het gebruik (bespelen of beluisteren) van deze instrumenten een middel is dat tot dwaling en het bespotten van de Tekenen van Allah leidt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En onder de mensen zijn er die Lahwoel-hadieth (ijdele praat) verkopen om (anderen) te doen dwalen van het pad van Allah zonder kennis en er (de Tekenen van Allah) spot mee te drijven. Zij zijn het voor wie een vernederende voltering zal zijn.” (Soerat Loeqmaan: 6)

De meeste geleerden hebben de term “lahwoel-hadieth” (ijdele praat) uit dit vers uitgelegd als zijnde gezang, muziekinstrumenten en elk ander geluid (gesproken of op andere wijze) dat van de waarheid afleidt.

Mudjaahid zei over de volgende vers (interpretatie van de betekenis):

(Allah zei tegen shaitan) En rui van hen op wie je maar kunt met je stem, en val hen aan met je paarden en je voetvolk, en deel met hen in bezittingen en kinderen en doe hen beloften.’ En de shaitan doet hen niets dan bedrieglijke beloften.” (Soerat al-Israa’: 64)

“Hier wordt gezang en (het geluid van) de fluit bedoeld.”

Al-Hasan al-Basri zei:“Zijn stem (die van de shaitan) is de tamboerijn.”

Ibn al-Qayyim heeft hierover gezegd: “Een ieder die praat over iets anders dan het gehoorzamen van Allah of een fluit, een panfluit of trommel bespeelt, al deze zaken zijn de stem van shaitan”

Djaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Profeet nam Abd ar-Rahmaan bnoe Auwf bij de hand en vertrok met hem naar zijn zoon Ibrahiem. Hij (de Profeet) trof hem aan terwijl hij zijn laatste levensadem uitblies. De Profeet nam hem (zijn zoon Ibrahiem) op zijn schoot en huilde. Abd ar-Rahmaan zei: “Huilt u, terwijl u het huilen verbood? Hij zei: “Nee, wat ik verbood waren twee achterlijke verdorven geluiden; een geluid ten tijde van een rampspoed (waarbij sprake is van) het openkrabben van het gezicht, het openscheuren van de kleding en het geluid (ter vermaak) van de shaitan.” (Sahih Soenan Tirmidhi)

Imaam an-Nawawi zei: “Wat hier (met het geluid van de shaitan) bedoeld wordt, is gezang en muziekinstrumenten.”

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “In mijn Oemmah (gemeenschap) zullen er mensen zijn die zedenloosheid (hier wordt het openlijk plegen van overspel mee bedoeld) en zijde (voor de mannen) en wijn en Maaazif (letterlijk: muziekinstrumenten) zullen toestaan.” (Boechari)

Wij kunnen dus uit deze overlevering opmaken dat alle soorten muziekinstrumenten haraam zijn, dit aan de hand van de volgende zaken:

  1. Het moge duidelijk zijn dat de mensen in de voorgenoemde overlevering de genoemde zaken (waaronder muziekinstrumenten) toestaan, terwijl deze verboden zijn in de Sharieah.
  2. De Profeet (vrede zij met hem) plaatste muziekinstrumenten naast zaken die bekend staan om het feit dat ze verboden zijn, namelijk overspel en alcohol. Muziek is dan ook haraam en vooral het soort muziek dat we vandaag de dag kennen, waarin alles draait om obscene en verdorven teksten, die ondersteund worden door allerlei muziekinstrumenten zoals gitaren, drums, fluiten, blaasinstrumenten, violen, orgels, piano’s enzovoort.

Sheich Ibn Baaz zegt: “Maaazif verwijst naar zang en muziekinstrumenten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat er aan het einde der tijden mensen zullen zijn (binnen de moslimgemeenschap) die deze zaken zullen toestaan evenals dat ze alcohol, overspel en zijde zullen toestaan. Dit is ook nog eens een bewijs van zijn profeetschap, aangezien wij al deze zaken zien gebeuren. Deze overlevering leert ons dat gezang in combinatie met muziekinstrument haraam is, net als alcohol en overspel.

Er zijn vele overleveringen en koranverzen die ons waarschuwen tegen zang en muziekinstrumenten. Eenieder die beweert dat Allah deze zaken toestaat, liegt en maakt zich schuldig aan een groot onrecht. Wij vragen Allah ons te behoeden tegen het volgen van onze eigen verlangens en de shaitan.

Wat overigens wel toegestaan is, is het slaan op de Doeff tijdens bepaalde feestelijkheden. Dit is toegestaan voor de vrouwen om bijvoorbeeld bekendheid te geven aan het huwelijk. Er is niets op tegen dat vrouwen onderling zingen onder begeleiding van de doeff, zolang de teksten geen kwaad aanmoedigen, of mensen afleiden van hun plichten (tegenover Allah). Ook geldt als voorwaarde dat dit gebeurt op een plaats waar zich alleen vrouwen bevinden. Verder dienen zij bij zulke gelegenheden rekening te houden met de buren en de omgeving. Het is voor vrouwen niet toegestaan om andere instrumenten dan de doeff te bespelen, of dit nou tijdens bruiloften is of bij een andere gelegenheid.


Gedeeltelijk gebaseerd op een fatwa van Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz