Een van onze vrome voorgangers vertelt: “Op een dag zag ik hoe een ijzersmid kokend heet ijzer met zijn handen aan het bewerken was en dat dit hem helemaal geen pijn deed. Ik zei tegen mezelf: "Dit moet wel een rechtgeleide dienaar zijn, aangezien het vuur hem niet kan schaden.” Ik kwam dichterbij en groette hem. Hij groette mij terug, waarop ik hem vroeg: "Bij Degene Die jou begunstigd heeft met deze gave, verricht een smeekbede voor mij.”
De man begon toen te huilen en zei tegen mij: "Bij Allah, mijn broeder, ik ben niet zo goed als jij van mij denkt.”
Ik zei toen tegen hem: "O broeder, niemand behalve rechtgeleide mensen kunnen dit doen.”
Hij zei: "Aan dit gaat een merkwaardig verhaal vooraf.”
Ik zei: "Als je het me wilt vertellen, graag.”
Hij zei: "Goed. Op een dag was ik hier in deze smederij van mij aanwezig toen plotseling een vrouw de zaak binnenliep. Zij was zeer aantrekkelijk. Nog nooit heb ik een vrouw met zo een mooi gezicht gezien. Zij vroeg mij: "O broeder, heb je iets te geven in de Naam van Allah?”
Toen ik naar haar keek was ik helemaal weg van haar en zei: "Als jij met mij naar huis gaat dan zal ik je alles geven wat je wilt.”
Lang bleef zij naar mij staren om vervolgens te vertrekken. Zij bleef dagen weg, maar kwam terug en zei: "Onder dwang van omstandigheden zie ik mij genoodzaakt om op jouw voorstel in te gaan.” Hierop sloot ik de zaak en liep met haar naar huis.
Eenmaal thuis aangekomen zei zij: "Ik heb mijn kinderen in een benarde positie achtergelaten. Zou het mogelijk zijn dat jij mij tenminste nu iets geeft zodat ik dit naar hen toe kan brengen. Dan beloof ik later terug te komen.”
Hierop gaf ik haar wat geld en ik deed haar plechtig beloven terug te zullen komen. Dit deed zij ook. Een uur later was zij terug. Ik liet haar binnen en deed de deur achter ons dicht. Waarop zij vroeg: "Waarom heb je de deur dicht gedaan?”
Ik antwoordde: "Uit vrees voor de mensen.”
Hierop vroeg zei: "Waarom vrees je dan niet de Heer van de mensen?”
Ik zei tegen haar: "Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Genadevolle.” Ik stormde op haar af en merkte vervolgens dat zij beefde en dat er tranen over haar wangen rolden. Ik vroeg haar toen: "Waarom beef je en huil je zo?”
Zij antwoordde: "Uit vrees voor Allah, de Almachtige." Vervolgens zei ze:  "Als je mij laat gaan omwille van Allah dan verzeker ik jou dat Allah jou in het wereldse leven en in het Hiernamaals niet zal straffen met het Vuur.”
Ik stond vervolgens op, gaf haar alles wat ik bij mij had en zei: "Ik laat je gaan, uit vrees voor Allah.” Toen zij vertrok werd ik overmand door slaap. In mijn slaap zag ik een mooie vrouw die op haar hoofd een kroon van rode robijnen droeg.
Zij zei tegen mij: "Moge Allah jou namens ons belonen met het goede.”
Ik vroeg haar toen: "Wie ben jij?”
Zij antwoordde: "Ik ben de moeder van het meisje dat jij hebt laten gaan omwille van Allah, de Verhevene. Moge Allah jou in dit wereldse leven en in het Hiernamaals behoeden voor het Vuur."Daarna werd ik wakker en sindsdien schaadt vuur mij niet en ik hoop dat het mij in het Hiernamaals ook niet zal schaden