Imam Yahya Davis veranderde zichzelf in een dakloze en ging naar de moskee met 10.000 vaste bezoekers, waarvan hij die ochtend zou worden geïntroduceerd als de nieuwe, leidende Imam. Hij liep gedurende 30 minuten rond de moskee, terwijl de mensen er toestroomden voor het vrijdaggebed. Slechts 3 mensen van de 7000 tot 10.000 mensen groette hem. Hij vroeg kleingeld aan om eten te kopen. Niemand in de moskee gaf hem kleingeld. Hij ging naar de gebedsplaats, ging vooraan zitten en werd gevraagd of hij zich achteraan wou gaan zitten. Hij begroette mensen en kreeg als antwoord starende en vuile blikken, van mensen die op hem neerkijken en hem oordelen.

Terwijl hij achteraan in de moskee zat, luisterde hij naar de aankondigingen van de moskee en dergelijke andere berichten. Toen dat gedaan was, gingen de oudsten rechtstaan, enthousiast om de nieuwe imam van de moskee te laten kennismaken met de gemeente. “We zouden u graag willen voorstellen aan imam Yahya Davis…” De bezoekers van de moskee keken rond, gevuld met vreugde en verwachting… De dakloze man die op de achterbank zat stond op en begon te stappen, het geluk van de mensen stopte, terwijl alle ogen op hem gericht waren. Hij liep naar voren en nam de microfoon over van de oudsten. Hij pauzeerde even en dan reciteerde hij:

“Waarlijk, Allah zal aan zijn dienaar(s) zeggen, wanneer met hem rekening wordt gehouden op de Dag der Opstanding: “O zoon van Adam, ik was hongerig en je hebt Mij niet gevoed.” Hij zal zeggen: “O Heer, en hoe had ik U moeten voeden? U bent de Heer der werelden!” Hij zal zeggen: “Wist je niet, dat mijn dienaar, die en die, jou om voedsel had gevraagd en je gaf hem niet te eten? Helaas, als je hem gevoed had, had je dat zeker bij Mij gevonden. O zoon van Adam, ik had dorst en je hebt Mij niet te drinken gegeven.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe had ik U te drinken moeten geven? U bent de Heer der werelden!” Hij zal zeggen: “Mijn dienaar, die en die, heeft je om drinken gevraagd en je hebt hem niet te drinken gegeven. Helaas, als je hem te drinken had gegeven dan had je dat zeker bij Mij gevonden.” “O zoon van Adam, ik voelde mij ziek en jij hebt Mij niet bezocht.” Hij zal zeggen: “O Heer, en hoe had ik U moeten bezoeken? U bent de Heer der werelden!”Hij zal zeggen: “Wist je niet dat Mijn dienaar, die en die, ziek is geworden en je hem niet bezocht had? Helaas, als je hem bezocht had, had je Mij bij hem aangetroffen.” (1)

Nadat hij dit gereciteerd had, keek hij naar de gemeente en vertelde hen alles wat hij die ochtend had meegemaakt… Velen begonnen te huilen, waarop hij zei: ‘Vandaag zie ik een bijeenkomst van mensen, niet een gemeenschap van Allah. De wereld heeft genoeg mensen, maar niet genoeg ware moslims. Wanneer zal je besluiten om moslim te worden?’ Hij vroeg vervolgens aan de gebedsoproeper om de iqamah voor het gebed uit te spreken.


(1) Deze hadith qudsi is van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en is overgeleverd in Sahih Muslim.