Op een dag wilde Profeet Ibrahim (vrede zij met hem) zien hoe Allah de dode weer tot levend brengt, zodat hij werd gerustgesteld en dat zijn geloof sterker zou worden. Dus ging hij naar de woestijn om Allah de verhevene te aanbidden en Hem te vragen wat hij graag met zijn eigen ogen wilde aanschouwen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): En toen Abraham zeide: Mijn Heer, toon mij, hoe Gij de doden tot leven opwekt.” Hij zeide: “Gelooft gij dan niet?” Hij zeide: “Ja, maar opdat mijn hart rustig zij. (2:260)

Allah gaf hem het bevel om vier vogelse te slachten en de vlees en veren door elkaar te schudden. Daarna moest hij (vrede zij met hem) de vlees en veren die hij door elkaar had geschud, in vier stukken verdelen. Elk stuk moest hij op de top van een berg plaatsen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): Hij antwoordde: “Neem vier vogels en maak ze aan u gehecht. Zet dan ieder hunner op een heuvel.(2:260)

Nadat Ibrahim (vrede zij met hem) gedaan had wat Allah hem had gevraagd, nam hij de vier koppen in zijn hand. Allah de verhevene vroeg hem om de vogels naar zich toe te roepen. Ibrahim, vrede zij met hem, deed dit en het wonder gebeurde. Ibrahim (vrede zij met hem) zag de veren, bloed en vlees van deze vogels naar elkaar toe vliegen, iedere stukje vloog naar zijn eigen lichaam, totdat elke vogel tot leven kwam en ze kwamen snel lopend naar Profeet Ibrahim, elke vogel kwam om zijn eigen kop te halen. Alle koppen van de vogels bevonden zich in de handen van Profeet Ibrahim en als Profeet Ibrahim een andere kop gaf aan een vogel die niet wiens kop is, dan accepteerde de vogel het niet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): Roep hen dan; ze zullen haastig tot u komen. En weet, dat Allah Almachtig, Alwijs is .

De dieren waren weer compleet en Ibrahim (vrede zij met hem) was gerustgesteld en zijn geloof werd nog sterker.


Team Islamkennis