Isaak was de zoon van Abraham en de vader van Jacob, vrede zij met hen allen.

Abraham vrede zij met hem had vele zonen, maar de bekendste zijn natuurlijk zijn twee zonen die beiden uitgekozen waren door Allah (Hoog en Verheven is Hij!) om profeet te zijn. De oudste zoon Ismaël en de jongere zoon Isaak vrede zij met hen allebei. Er wordt door Ibn Kathir (grote islamgeleerde), een geschiedkundige uit de veertiende eeuw overgeleverd dat Isaak trouwde met Rifqah. Rifqah was eerst onvruchtbaar, maar toen Isaak vrede zij met hem Allah vroeg om kinderen, kregen ze samen twee zonen. De eerste zoon heette Aisoo en de tweede zoon was Jacob vrede zij met hem. Aisoo staat bekend als de vader van de Romeinen en Jacob staat bekend als Israël of als de vader van de kinderen van Israël.

Als we kijken naar het verhaal van Isaak vrede zij met hem, dan zien we dat er niet veel bekend is. Het is een feit dat hij een profeet was en dat Allah (Hoog en Verheven is Hij!) hem op meerdere plekken in de Koran geprezen heeft. Zo zegt Allah (Hoog en Verheven is Hij!) in hoofdstuk 4 vers 163 dat hij aan Isaak vrede zij met hem openbaringen heeft meegegeven. Isaak vrede zij met hem zou net als zijn vader Abraham zijn volk zou uitnodigen naar het aanbidden van die ene ware God, Allah, de Schepper van de hemelen en aarde.

Ook zien we in de overleveringen van de profeet Mohammed vrede zij met hem, dat Isaak vrede zij met hem geprezen wordt. Zo heeft de profeet Mohammed gezegd: ‘De eerbare, zoon van de eerbare, zoon van de eerbare, zoon van de eerbare is de boodschapper Jozef, zoon van Jacob, zoon van Isaak, zoon van Abraham.’ Isaak vrede zij met hem is dus geprezen in de Koran en in de overleveringen van de profeet Mohammed vrede zij met hem.

Eén van de profeten die in deze overlevering genoemd wordt, is de zoon van Isaak vrede zij met hem, namelijk Jacob vrede zij met hem. Jacob vrede zij met hem was ook een profeet gestuurd door Allah (Hoog en Verheven is Hij!) naar zijn volk om hen uit te nodigen naar het aanbidden van Allah alleen, de Schepper van de hemelen en aarde. Jacob vrede zij met hem zou op een nacht een droom krijgen, een hele belangrijke droom.

Hij smeerde daarna vet op een steen zodat hij deze plek gemakkelijk zou herkennen en hij noemde deze plaats “Het Huis van Allah”. En deze plek waar Jacob vet smeerde op de steen staat vandaag de dag bekend als Jeruzalem dat Jacob vrede zij met hem later zou bouwen. Jacob vrede zij met hem heeft daar de Aqsa moskee gebouwd die er vandaag de dag nog steeds staat.

De profeet Mohammed vrede zij met hem werd gevraagd welke moskee er het voor het eerst op aarde gebouwd werd. De profeet Mohammed vrede zij met hem antwoordde: 'het Heilige Huis in Mekka'. Het waren namelijk Abraham en zijn zoon Ismaël die het Heilige Huis in Mekka voor het eerst hadden gebouwd.

Daarna werd de profeet Mohammed vrede zij met hem gevraagd welke moskee er daarna gebouwd werd. De profeet antwoordde: 'de Aqsa moskee in Jeruzalem.' Vervolgens werd de profeet Mohammed vrede zij met hem gevraagd hoeveel jaren er tussen deze twee moskeeën zaten. De profeet antwoordde: 'veertig jaren.' Zo zien we dat de profeet Jacob vrede zij met hem de Aqsa moskee in Jeruzalem had gebouwd en dat hij in feite voor het eerst in Jeruzalem ging bouwen. Dit deed hij veertig jaar nadat Abraham en Ismaël vrede zij met hen het Heilige Huis in Mekka hadden gebouwd.

Jacob vrede zij met hem zou later nog een zoon krijgen, namelijk Jozef vrede zij met hem. Dat brengt ons aan het einde van het verhaal van Isaak en Jacob vrede zij met hen, beide belangrijke profeten in de islam en beide profeten die zowel door Allah (Hoog en Verheven is Hij!) als door de profeet Mohammed vrede zij met hem geprezen werden.