Abu Hurayrah (moge Allah met hem tevreden zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezeg

“Het Uur zal niet aanbreken totdat een man voorbij het graf van een andere man komt en zegt: “Ik zou willen dat ik in zijn plaats was.”


Sahih Moslim (boek 41, nummer 6947).