Een Hadith is kort gezegd een overlevering van het leven van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), wat hij gezegd heeft, gedaan heeft of goed- of afgekeurd heeft. De Hadith speelt een zeer grote rol binnen de islam en is onmisbaar om de islam goed te kunnen praktiseren. De Hadith geeft belangrijke informatie weer die noodzakelijk is voor een moslim om te kennen en dus is kennis over de Hadith belangrijk. De Hadith is na de Edele Koran de belangrijkste bron van kennis voor een moslim(a).

Subcategorieën