Vraag de mensen van kennis

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vraag:
Een veelvoorkomende fout is dat sommige mensen die kennis opdoen erg haastig zijn in het doen van uitspraken over Halaal (toegestaan) en Haraam (niet toegestaan) kwesties. Wat is uw advies aan deze mensen?

Antwoord:
We hebben eerder over dit onderwerp gesproken en we zeiden dat Allah, de Verhevene, de moslimgemeenschap heeft opgedeeld in twee soorten mensen, namelijk Ahl udh-Dhikr (de mensen van kennis, oftewel de geleerden) en degenen die afhankelijk zijn van Ahl udh-Dhikr. Allah zegt tegen hen (interpretatie van de betekenis):

“…Vraag dan de bezitters van kennis, indien jullie het niet weten.” (Soerat al-Anbiyaa’: 7)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En waarom zijn zij, toen Onze tegenspoed tot hen kwam, niet nederig geworden? Integendeel, hun harten werden zelfs hard en de Satan maakte hun daden schoonschijnend voor hen.” (Soerat al-Anaam: 43)

Ahl udh-Dhikr staan, zoals we weten, ook wel bekend als Ahl ul-Qoer’aan en Ahl ul-Hadieth. Zij zijn degenen die de authentieke overleveringen van de niet-authentieke onderscheiden, de algemene van de specifieke, de opheffende en de opgeheven verzen, en andere soortgelijke principes van Fiqh (jurisprudentie) en Hadith (overleveringen van de Profeet). Daarom is het niet toegestaan voor een moslim om Fataawa uit te vaardigen op basis van slechts enkele overleveringen, simpelweg omdat hij deze is tegengekomen in bepaalde boeken en terwijl hij niet weet of het authentiek is volgens de criteria van de geleerden van Hadith.

Aan de andere kant weet hij dat hij niet voldoende kennis heeft en niet bevoegd is om vanuit de Arabische taal de betekenissen en inzichten achter de Koran en de Soennah te verklaren. Eenieder die er niet voor kiest om kennis op te doen en hier vele jaren in volhardt, totdat de mensen van kennis getuigen dat hij er klaar voor is om de mensen te leiden om goede daden te verrichten, mag daarom niet denken dat hij een geleerde is. En dit slechts omdat hij een aantal overleveringen heeft gelezen en wat verzen van de Koran heeft gememoriseerd.

We horen vaak dat sommige van hen niet eens de Koran correct kunnen lezen, noch de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). Dit is waarom ik de zoekers van kennis adviseer om twee fundamenten te bestuderen, namelijk de fundamenten van de Fiqh en de fundamenten van de Hadith.

Ik heb eerder gezegd dat het niet gemakkelijk is voor iemand om het werkelijke doel af te leiden uit de teksten van de Wetgever, tenzij hij zoveel mogelijk teksten van de Koran en de Soennah raadpleegt. Ik zal hier een duidelijk voorbeeld van geven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Verboden voor jullie zijn het kadaver, het bloed…” (Soerat al-Maa’idah: 3)

Wanneer een beginner - die de Koran bestudeert en geen kennis van de overleveringen heeft - gevraagd wordt of dode vissen toegestaan zijn, dan zal hij onmiddellijk dit vers als bewijs aanhalen om aan te geven dat het verboden is. Dit omdat het vers kadaver verbiedt. Echter, als hij de overleveringen erop na zou slaan zou hij weten dat de Profeet (vrede zij met hem) twee soorten dieren hiervan heeft uitgezonderd, namelijk vissen en sprinkhanen.

Kortom, een student moet deze twee fundamentele takken leren om daarmee de Koran en de Soennah zo correct mogelijk te begrijpen.


Shaykh Mohammed Nasiruddin al-Albani