Vraag:
Wat is uw mening over de volgende bewering: “Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah heeft inzake al-Aqiedah slechts het onderwerp ‘de Namen en Eigenschappen van Allah’ belicht en minder aandacht geschonken aan de overige grondslagen. En Shaykh ul-Islam Mohammed Ibn Abdul-Wahhaab heeft slechts Tawhied ul-Oeloehiyyah (De eenheid van Allah in de aanbidding) belicht en minder aandacht geschonken aan de overige grondslagen”?

Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Deze bewering is ongegrond. Degene die dit beweert heeft óf de boeken van beide geleerden niet gelezen óf hij probeert deze geleerden zwart te maken. Onterecht, want deze geleerden zijn te beschouwen als een geschenk van Allah aan zijn dienaren.

Wat betreft Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah, hij heeft vele werken op zijn naam staan op het gebied van Tawhied ur-Roeboebiyyah (de Eenheid van Allah in de Heerschappij) alsmede op het gebied van Tawhied ul-Oeloehiyyah (de Eenheid van Allah in de aanbidding). Zo heeft hij een apart boek aan dit onderwerp gewijd, namelijk: “Risaalaat ul-Oeboediyyah”. Gericht als hij was om de Eenheid van Allah in de aanbidding te herstellen.
Ook Shaykh ul-Islam Mohammed Ibn Abdul-Wahhaab heeft zich beziggehouden met verschillende onderwerpen en wetenschappen.

Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah leefde in de tijd van Ahl ul-Kalaam (scholastische theologen die filosofeerden over God). Het merendeel van hun werken ging over de Eigenschappen van Allah. Om hen tegen te spreken heeft Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah veel van zijn boeken gewijd aan dit onderwerp. Shaykh ul-Islam Mohammed Ibn Abdul-Wahhaab leefde daarentegen in een tijd waarin afgoderij wijdverspreid was en heeft om deze reden veel van zijn boeken gewijd aan Tawhied ul-Oeloehiyyah.


Shaykh Mohammed Ibn Saalih al-Uthaymeen
Fataawaa al-Moehimmah, blz. 47