Klik hier om non-stop naar deze reciteur te luisteren

 

1. De Opener (Al-Fatihah) Beluisteren Download
2. De Koe (Al-Baqarah) Beluisteren Download
3. De Familie Van Imran (Al-Imran) Beluisteren Download
4. De Vrouwen (A-Nisaae) Beluisteren Download
5. Het Tafel (Al-Maidah) Beluisteren Download
6. Het Vee (Al-An'aam) Beluisteren Download
7. De Hoge Muren (Al-Aa'raaf) Beluisteren Download
8. De Oorlogsbuit (Al-An'faal) Beluisteren Download
9. Het Berouw (At-Taubah) Beluisteren Download
10. Jonas (Yoenoes) Beluisteren Download
11. Hud Beluisteren Download
12. Jozef (Joesof) Beluisteren Download
13. De Donder (A-Ra'd) Beluisteren Download
14. Abraham (Ibrahim) Beluisteren Download
15. Al-Hidjr Beluisteren Download
16. De Bij (A-Nahl) Beluisteren Download
17. De Nachtreis (Al-Isra) Beluisteren Download
18. De Grot (Al-Kahf) Beluisteren Download
19. Maria (Marjam) Beluisteren Download
20. De Letters Taahaa (Taaha) Beluisteren Download
21. De Profeten (Al-Anbiyaae) Beluisteren Download
22. Al-Hadj (Al-Hadj) Beluisteren Download
23. De Gelovigen (Al-Mominoen) Beluisteren Download
24. Het Licht (A-Noer) Beluisteren Download
25. De Onderscheider (Al-Forqaan) Beluisteren Download
26. De Dichters (A-Shoe'araae) Beluisteren Download
27. De Mieren (A-Naml) Beluisteren Download
28. Het verhaal (Al-Qasas) Beluisteren Download
29. De Spin (Al-Ankaboet) Beluisteren Download
30. De Romeinen (A-Roem) Beluisteren Download
31. Loqmaan Beluisteren Download
32. De Neerknieling (A-Sadjdah) Beluisteren Download
33. De Bondgenoten (Al-Ahzaab) Beluisteren Download
34. Saba Beluisteren Download
35. De Schepper (Faatir) Beluisteren Download
36. De Letters Ya'sin (Ya'sin) Beluisteren Download
37. De In Rijen Staanden (A-Ssaffaat) Beluisteren Download
38. De Letter Saad (Saad) Beluisteren Download
39. De Menigten (A-Zomar) Beluisteren Download
40. De Vergever (Ghaafir) Beluisteren Download
41. Duidelijk Uitgelegd (Fussilat) Beluisteren Download
42. Het Overleg (A-Shoeraa) Beluisteren Download
43. De Versiering (A-Zokhrof) Beluisteren Download
44. De Rook (A-Dokhaan) Beluisteren Download
45. De Geknielden (Al-Djaathiah) Beluisteren Download
46. De Zandheuvels (Al-Ahqaaf) Beluisteren Download
47. Mohammed Beluisteren Download
48. Overwinning (Al-Fat'h) Beluisteren Download
49. De Kamers (Al-Hodjoraat) Beluisteren Download
50. De Letter Qaf (Qaf) Beluisteren Download
51. Zij Die Doen Opwaaien (A-ddaariyaat) Beluisteren Download
52. De Berg (A-Toer) Beluisteren Download
53. De Ster (A-Nadjm) Beluisteren Download
54. De Maan (Al-Qamar) Beluisteren Download
55. De Erbarmer (A-Rahmaan) Beluisteren Download
56. De Dag Der Opstanding (Al-Waaqiah) Beluisteren Download
57. Het IJzer (Al-Hadied) Beluisteren Download
58. De Twistster (Al-Modjaadalah) Beluisteren Download
59. De Verzameling (Al-Hasjr) Beluisteren Download
60. Zij Die Ondervraag Wordt (Al-Momtahana) Beluisteren Download
61. De Slagorde (A-SSaff) Beluisteren Download
62. De Vrijdag (Al-Djomo'ah) Beluisteren Download
63. De Huichelaars (Al-Monaafiqoen) Beluisteren Download
64. De Oplichterij (At-Taghaabon) Beluisteren Download
65. De Echtscheiding (A-Talaaq) Beluisteren Download
66. Het Verbieden (A-Tahriem) Beluisteren Download
67. De Heerschappij (Al-Molk) Beluisteren Download
68. De Pen (Al-Qalam) Beluisteren Download
69. De Verwezenlijking (Al-Haaqqah) Beluisteren Download
70. De Trappen (Al-Ma'aaridj) Beluisteren Download
71. Noach (Noeh) Beluisteren Download
72. De Djinn (Al-Djinn) Beluisteren Download
73. De Omhulde (Al-Mozammil) Beluisteren Download
74. De Ommantelde (Al-Moddathir) Beluisteren Download
75. De Opstanding (Al-Qiyyaamah) Beluisteren Download
76. De Mens (A-Dahr, Al-Insaan) Beluisteren Download
77. De Uitgezondenen (Al-Morsalaat) Beluisteren Download
78. De Aankondiging (A-Nabae) Beluisteren Download
79. De Uitrukkenden (A-Naziaat) Beluisteren Download
80. Hij Fronste (Abasa) Beluisteren Download
81. Het Oprollen (A-Takwier) Beluisteren Download
82. De Splijting (Al-Infitaar) Beluisteren Download
83. De Zwendelaars (Al-Motaffifien) Beluisteren Download
84. De Verscheuring (Al-Inshiqaaq) Beluisteren Download
85. De Sterrenstelsels (Al-Boroedj) Beluisteren Download
86. De Verlichtende Ster (A-Taariq) Beluisteren Download
87. De Hoogste (Al-A3la) Beluisteren Download
88. De Opstanding (Al-Ghaashiyah) Beluisteren Download
89. De Dageraad (Al-Fadjr) Beluisteren Download
90. De Stad (Al-Balad) Beluisteren Download
91. De Zon (A-Shams) Beluisteren Download
92. De Nacht (A-Lail) Beluisteren Download
93. Het Ochtendlicht (A-Dhohaa) Beluisteren Download
94. De Verruiming (A-Sharh) Beluisteren Download
95. De Vijgeboom (A-Tien) Beluisteren Download
96. De Bloedklomp (Al-Alaq) Beluisteren Download
97. De Waardevolle (Al-Qadr) Beluisteren Download
98. Het Duidelijke Bewijs (Al-Bayyinah) Beluisteren Download
99. De Beving (A-Zalzalah) Beluisteren Download
100. De Rennende Paarden (Al-Aadi'yaat) Beluisteren Download
101. De Daverende (Al-Qaari'ah) Beluisteren Download
102. De Wedijver Om Meer (A-Takaathoer) Beluisteren Download
103. De Tijd (Al-Asr) Beluisteren Download
104. De Lasteraar (Al-Homazah) Beluisteren Download
105. De Olifant (Al-Fiel) Beluisteren Download
106. Qoraish Beluisteren Download
107. De Levensbenodigdheden (Al-Maa'oen) Beluisteren Download
108. Overvloed (Al-Kauthar) Beluisteren Download
109. De Ongelovigen (Al-Kaafiroen) Beluisteren Download
110. De Hulp (A-Nasr) Beluisteren Download
111. De Touwvezels (Al-Masad) Beluisteren Download
112. Het Zuiveren (Al-Ikhlaas) Beluisteren Download
113. De Dageraad (Al-Falaq) Beluisteren Download
114. De Mensen (A-Naas) Beluisteren Download