Vraag:
Wat is het oordeel over het reciteren van het volgende vers (interpretatie van de betekenis): “O tot rust gekomen ziel. Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd (ontvangen door Hem).” na het overlijden van een persoon, zoals sommigen doen?

Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Het is niet toegestaan om deze woorden over een specifieke persoon te reciteren. Dit suggereert namelijk dat het desbetreffende vers slaat op deze persoon.

En Allah weet het het best.


Shaykh Mohammed Ibn Saalih al-Uthaymeen
Fatawaa al-Oelamaa il-balad il-Haraam blz.211