Vraag:
Is het noodzakelijk om de handen te wassen wanneer de armen gewassen worden?

Wat is het oordeel van het wassen van de armen vanaf de pols zonder de handen te wassen? Dit is omdat men dan zegt dat de handen aan het begin van de Wodhoo-e al gewassen zijn. Is het voor deze persoon verplicht om de Wodhoo-e opnieuw te doen?
 
Antwoord:
Alle lof zij Allah en de vrede en zegeningen met de boodschapper van Allah. Voorts:

Het is niet toegestaan om tijdens de Wodhoo-e bij het wassen van de armen zich te beperken tot het wassen van de armen alleen zonder de handen. Wanneer iemand klaar is met het wassen van het gezicht dan dient hij de gehele hand te wassen van de vingertoppen tot de ellebogen, ook al heeft hij eerder zijn handen gewassen vóór het gezicht. Het wassen van de handen bij het begin is een Soennah (aanbevolen) handeling en na het gezicht is het wassen van de handen in combinatie met armen een verplichting. Wie zich beperkt bij het wassen van de handen vanaf de pols tot de elleboog heeft niet de volledige wassing van de armen verricht. Hij dient zijn Wodhoo-e opnieuw te verrichten nadat hij klaar is met zijn Wodhoo-e of de armen opnieuw te wassen als hij nog niet klaar is met zijn Wodhoo-e. Hij dient dan zijn handen ook mee te wassen wanneer de armen tot de ellebogen gewassen worden.


Einde citaat uit “al-Loe-eloe-oe l-Makoen Min Fataawa ibn Djibreen”, Shaykh Abdullah Ibn Abdulrahman Ibn Jibreen (moge Allah hem barmhartig zijn) blz.77.