Het verrichten van hajj (bedevaart) behoort ook tot de zuilen van islam. Degene die er fysiek en financieel toe in staat is om de hajj te verrichten, dient dit minimaal één keer in zijn of haar leven te doen.

Met het verrichten van de hajj laten we zien dat we bereid zijn om ons zowel fysiek als financieel over te geven aan Allah.

Financieel, omdat het verrichten van de hadj een grote uitgave is, waarvoor veel mensen lang voor moeten sparen. Fysiek, omdat het ook lichamelijk veel van ons vraagt. Er zijn vele rituelen die uitgevoerd worden tijdens de hajj die lichamelijk veel inspanning kosten.

We geven onszelf dus totaal over aan Allah. En dat is niet voor niks. De Profeet (vrede zij met hem) vertelde ons immers: “Wie de hajj verricht zonder zich zedeloos te gedragen en zonder zonden te begaan, keert terug (in een toestand) als op de dag dat zijn moeder hem baarde.” (Boekhaarie en Moeslim).

De Hajj wordt verricht in het begin van Dhull-Hijja (islamitische maand) en de belangrijkste dag is de dag van Arafa. De hadj wordt afgesloten met Eid al Adha, ook wel bekend als het offerfeest.