Vraag:
Is het mogelijk iemand anders de stenen voor jou te laten gooien op de tweede dag van at-Tashrieq (de 2e dag na Ied al-Adha) (offerfeest)? Dit omdat de persoon in kwestie door omstandigheden terug moet naar zijn verblijfplaats.

Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Het is voor niemand toegestaan om dit ritueel door een ander te laten overnemen en te vertrekken totdat ar-Ramy (het gooien) volbracht is. Hij dient simpelweg te wachten. Als hij in staat is zelf te gooien, dan moet hij dit doen. Is hij hiertoe echter niet in staat, dan dient hij te wachten en iemand anders in zijn plaats aan te stellen. Men dient niet te vertrekken voordat zijn gemachtigde de stenen voor hem heeft gegooid. Daarna kan de persoon in kwestie de verplichte afscheids-tawaaf (Tawaaf: 7 keer om de Kaba lopen) om het Huis verrichten en vervolgens vertrekken.

Zolang iemands gezondheid het toelaat, mag hij niemand aanstellen om één van de rituelen van de Hadj voor hem te verrichten. Sinds hij in de gewijde toestand is getreden met de intentie de Hadj te verrichten, is hij verplicht deze af te ronden. Al gaat het slechts om een optionele Hadj. Want het beginnen aan de Hadj, verplicht de persoon deze dan ook af te maken. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

"En completeert de Hadj en de Oemrah voor Allah." (Soerat al-Baqarah: 196)

Hetzelfde geldt dus ook voor de Oemrah zoals het voorgenoemde vers aangeeft. Als iemand er eenmaal aan begint, dient hij deze ook af te maken. Het is dus niemand toegestaan om een ander één van de rituelen van de Hadj voor hem te laten verrichten, zolang hij daar zelf toe in staat is.

En Allah weet het best.


Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Fatawaa al-Oelamaa al-Balad il-Haraam blz. 994