De Ramadan is een bijzondere maand voor Moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Edele Koran aan profeet Mohammed (vrede zij met hem) plaats vonden. Het vasten in deze maand is verplicht voor alle Moslims. De Schepper heeft het vasten altijd aan de mens voorgeschreven. Daarom is in vrijwel alle religies in de wereld nog een traditie van vasten te herkennen of zij hebben die ooit in een of ander vorm gekend. Vasten heeft in het Arabisch de betekenis van “zich onthouden van...”.

Toegepast op de religie heeft het vasten de betekenis gekregen van het uit vroomheid afzien van: eten, drinken, seksuele relaties en alles wat geacht wordt het vasten te kunnen verbreken. Het vasten begint bij het aanbreken van de dageraad en eindigt met het onder gaan van de zon.

“0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.”(2:183)

Subcategorieën