Het is op het gezag van de moeder der gelovigen Aaisha (moge Allah tevreden zijn met haar) dat de boodschapper (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De siwaak is een reiniging van de mond, en een tevredenheid voor de Heer (Allah).” [1]

Vanuit deze overlevering en anderen met dezelfde betekenis hebben de foeqaha [2] de volgende regelgevingen onttrokken:

Het gebruik van de siwaak, en dat is het gebruiken van een stokje of wat daarop lijkt voor de tanden en tandvlees om de geur en geligheid te verwijderen.

En het is overgeleverd dat het een soennah is van de boodschappers. De eerste die de siwaak gebruikte was Ibrahiem (vrede zij met hem).

En de boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) heeft duidelijk gemaakt dat het (de siwaak) de mond reinigt [3], en dat het een tevredenheid is voor de Heer. Het stelt de Heer tevreden. En er zijn meer dan honderd ahadieth overgeleverd die de siwaak verduidelijken en die aansporen tot het gebruik ervan. En dit duidt erop dat het een soennah moe`akkada [4] is, die aangespoord wordt door de Islamitische wetgeving en die grote voordelen met zich mee brengt. Het grootste en meest omvattende voordeel is waar hij (vrede zij met hem) naar heeft verwezen in deze overlevering: dat het de mond reinigt en een tevredenheid is voor de Heer.

En het gebruik ervan (de siwaak) gebeurt met een zacht stokje van de Araak (boom)[5], Zaytoen (boom)[6], `Ardjoen[7] of iets dergelijks wat niet verkruimelt en de mond niet verwondt.

En het is soennah om de siwaak ten alle tijde te gebruiken, zelfs voor degene die vast gedurende de gehele dag, volgens de juiste opinie. En er wordt nadruk gelegd op specifieke tijdstippen en bij de woedhoe (kleine reiniging) volgens de uitspraak van hem (vrede zij met hem): “Als het niet te zwaar zou zijn voor mijn oemmah (gemeenschap, groep, natie etc.), dan had ik de siwaak bevolen bij iedere woedhoe.”

Deze overlevering duidt nadrukkelijk op de aanbeveling van het gebruiken van de siwaak tijdens de woedhoe. En dit tijdens het spoelen van de mond, omdat dit volmaakter is in het reinigen van de mond.

En het gebruiken van de siwaak wordt ook nadrukkelijk aanbevolen voor het verplichte en aanbevolen gebed. Dit omdat we bevolen zijn om in zijn totaliteit rein te zijn op het moment dat we dichter bij Allah komen (d.m.v. aanbidding) om hiermee aan te tonen dat we respect en eer hebben voor deze handeling van aanbidding.

En het gebruik van de siwaak wordt ook nadrukkelijk aanbevolen wanneer men wakker wordt tijdens de nacht of dag, omdat hij (vrede zij met hem) wanneer hij wakker werd tijdens de nacht, hij zijn mond schoonmaakte met de siwaak omdat de geur van zijn mond veranderde door het slapen, en het omhoog komen van een geur dat veroorzaakt wordt door dampen vanuit de maag. En de siwaak maakt de mond in deze situatie schoon.

En het gebruiken van de siwaak wordt ook nadrukkelijk aanbevolen wanneer de geur van de mond verandert door eten of iets dergelijks.

En het gebruiken van de siwaak wordt ook nadrukkelijk aanbevolen wanneer men de Koran reciteert. Men maakt de mond schoon (door deze lekker te laten ruiken) voor de recitatie van de Woorden van Allah.

En het kenmerk van het gebruiken van de siwaak, is dat men de siwaak over zijn tanden en tandvlees laat gaan. Men begint met de rechterkant vervolgens de linkerkant. En men houdt de siwaak met de linkerhand vast.


[1] Overgeleverd door Ahmed en anderen.
[2] Voetnoot vertaler: de geleerden in de wetenschap van fiqh (jurisprudentie).
[3] I.e. het maakt datgene schoon wat vies en onaangenaam is.
[4] Voetnoot vertaler: een sterk aanbevolen soennah.
[5] Voetnoot vertaler: Salvadora persica boom.
[6] Voetnoot vertaler: Olijfboom.
[7] Voetnoot vertaler: verdroogde druiventros


Al-Moelaghas al-fiqhie, met een aantal weglatingen, zie blz. 26, hoofdstuk: de siwaak en de eigenschappen van al-fitrah (natuurlijke aard).