Het offeren van een offerdier is een zaak die voorgeschreven is. Hierover bestaat consensus onder de moslims. Echter verschillen zij wel van mening over de vraag of het offeren verplicht is of een Soennah. Hierover zijn twee uitspraken gedaan door de geleerden.

De eerste uitspraak is dat het offeren verplicht is en dit is de mening van de Imams al-Awzaaie, al-Layth en de Madhhab van Imam Aboe Haniefah. Ook is het één van de twee uitspraken van Imam Ahmad.

Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah zei: “Het is één van de twee uitspraken van Imam Maalik en dit is ook wat blijkt uit zijn Madhhab.”

De tweede uitspraak is dat het een sterk aanbevolen Soennah is. En dit is de mening van de meerderheid waaronder de Imams ash-Shaafiie, Maalik en Ahmad. Veel van degenen die deze mening volgen, hebben verklaard dat afgeraden is om het offeren te verlaten voor degene die hier wel toe in staat is. Er staat vermeld in 'Djawaahir ul-Ikliel Sharh Moekhtasar Khaliel' dat als het volk van een land het (offeren) verlaat, zij dan om die reden bestreden dienen te worden. Het offeren maakt namelijk deel uit van de islamitische rituelen.


Shaykh Mohammed Ibn Saalih al-Uthaymeen
(Rasaa'il Fiqhiyyah, blz. 46)