A
Aban - Oude arabische naam
Abbas - Beschrijving van een leeuw
Abbud - Aanbidder
Abbudin - Aanbidders
Abdul- - Dienaar van
Abdul-Alim - Dienaar van de Alwetende
Abdul-Aliyy - Dienaar van de Allerhoogste
Abdul-Azim - Dienaar van Grootste
Abdul-Aziz - Dienaar van de Almachtige
Abdul-Bari - Dienaar van de Maker
Abdul-Basit - Dienaar van de Verruimer
Abdul-Fattah - Dienaar van de Opener
Abdul-Ghaffar, Abdul-Ghafur - Dienaar van de Vergevingsgezinde
Abdul-Hadi - Dienaar van de Gids
Abdul-Hafiz - Dienaar van de Beschermer
Abdul-Hakam - Dienaar van de Rechter
Abdul-Hakim - Dienaar van de Alwijze
Abdul-Halim - Dienaar van de Verdraagzame
Abdul-Hamid - Dienaar van de Prijzenswaardige
Abdul-Haqq - Dienaar van de Waarheid
Abdul-Hasib - Dienaar van de Gerespecteerde
Abdul-Jabbar - Dienaar van de Almachtige
Abdul-Jalil - Dienaar van de Grootste
Abdul-Karim - Dienaar van de Edelmoedige
Abdul-Khaliq - Dienaar van de Schepper
Abdul-Latif - Dienaar van de Subtiele
Abdul-Malik - Dienaar van de Koning
Abdul-Majid - Dienaar van de Meest Glorieuze
Abdul-Matin - Dienaar van de Standvastige
Abdul-Muhaimin - Dienaar van de Beschermer
Abdul-Mu'izz - Dienaar van de Schenker van Eer
Abdul-Mujib - Dienaar van de Verhoorder
Abdul-Muta'al - Dienaar van de Allerhoogste
Abdul-Nasser - Dienaar van de Glorieuze
Abdul-Nasir - Dienaar van de Helper, Beschermer
Abdul-Qadir - Dienaar van de Machtige
Abdul-Qahhar - Dienaar van de Onderwerper
Abdul-Quddus - Dienaar van de Allerheiligste
Abdul-Rafi - Dienaar van de Verheffer
Abdul-Rahim - Dienaar van de Genadevolle
Abdul-Rahman - Dienaar van de Barmhartige
Abdul-Rashid - Dienaar van de Leider naar het Rechte Pad
Abdul-Ra'uf - Dienaar van de Milde
Abdul-Razzaq - Dienaar van de Schenker van Onderhoud
Abdul-Sabur - Dienaar van de Geduldige
Abdul-Salam - Dienaar van de Vrede
Abdul-Samad - Dienaar van de Onafhankelijke
Abdul-Sami - Dienaar van de Alhorende
Abdul-Shakur - Dienaar van de Waarderende
Abdul-Tawwab - Dienaar van de Vergever
Abdul-Wadud - Dienaar van de Liefhebbende
Abdul-Wahhab - Dienaar van de Gever
Abdul-Wahid - Dienaar van de Ene
Abdullah - Dienaar van
Abu Bakr - Naam van een van de vrienden van de (vrede zij met hem)
Abu al Khayr - Degene die goed doet
Adel - Juist
Adham - Zwart
Adam - De eerste mens
Adnan - Mooie naam
Afif, Afeef - Kuis, bescheiden
Ahmad, Ahmed - Hoogst aanbeden of meest geprezen; variant van de naam \'\'.
Akil - Intelligent
Akram - De meest gulle
Ala' - Edelheid
Aladdin, Ala' al din - Edelheid van het geloof
Ali, Aliyy - De hoogste, grootste, nobele
Alim - Wijs of geleerd
Altair - De vliegende adelaar; verwijst ook naar een eerste omvangsster in constellatie Lyra
Amid - Algemeen
Amin, Ameen - Betrouwbaar, gelovige
Amir, Ameer - Prins
Amjad - Meer glorierijke
Ammar - Bouwer, aannemer
Amr - Oude arabische naam
Anis - Dichte vriend
Anwar - Licht
Arfan - Dankbaarheid
Arif - Korporaal; op de hoogte brengen, goed geïnformeerd
Asad - Leeuw
Asadel - Bloeiendste
Ashraf - Het eerbaarst
Asif - Vergiffenis
Asim - Beschermer, verdediger
Aswad - Zwart
Ata - Gift
Atif - Medelevend, sympathiek
Awad - Beloning, compensatie
Ayman - Gelukking; op het recht
Ayyub, Ayoob - Een naam
Aza - Comfort
Azhar - Glanzend, lichtgevend
Azeem, Azim - Verdediger, het verwijzen naar één van God\'s negenennegentig kwaliteiten
Azzam - Bepaald, vastbesloten

B
Badr - Volle maan
Badr al Din - Volle maan van het geloof
Baha - Mooi, prachtig
Baha al Din, Bahiyy al Din - Verhevenheid van het geloof
Bahir - Het verblinden, briljant
Barakah - Zegen
Bashshar - Brenger van blijde tijdingen
Basil - Moedig
Bassam, Basim - Lachend
Bilal - Naam van de gebedsoproeper  van de
Bishr - Vreugde
Burhan - Bewijs

D
Dabir - Secretary
Da'ud, Dawud - Arabische vorm van"David", geliefd; een naam
Dhul Fiqar - Naam van het zwaard van de
Diya al Din - Helderheid van het geloof

E
Emir - Bevel geven
Esam, Essam - Bescherming

F
Fadi - Verlosser
Fadil - Gul, eervol
Fahd, Fahad - Lynx
Faisal, Faysal - Doorslaggevend
Fakhir - Trots, uitstekend
Fakhiri, Fakhry - Eervol
Fakih - Iemand die de Quran reciteert, iemand met kennis van wetgeving
Farid, Fareed - Uniek
Fariq, Fareeq - Luitenant, generall
Faris - Ruiter, ridder
Faruq, Farooq - Iemand die de waarheid kan onderscheiden van de leugen
Fath - Overwinning
Fatin, Fateen - Slim, pienter
Fawwaz - Succesvol
Ferran - Bakker
Fida - Verlossing, opoffering
Firas - Scherpzinnigheid
Fouad - Hart
Fudail - Iemand met een prachtig innerlijk

G
Gamal, Gamali - Kameel
Ghalib - Overwinnaar
Ghassan - Oude Arabische naam
Ghazi - Veroveraar, overwinnaar
Ghiyath - Regen

H
Habib - Geliefd, bemind
Hadi - Iemand die naar het goede wijst
Hakeem, Hakim - Wijze, een van de 99 Schone Namen van
Hakem - Heerser
Halim - Mild, zacht, geduldig
Hamal - Lam
Hamdan - De Geprezene; variatie van de naam ''
Hamid - De Geprezene; variatie van de naam ''
Hamzah - Leeuw
Hanbal - Puur
Hani - Vrolijk, verrukt, tevreden
Hanif - Ware gelovige
Harith - Landbouwer
Haroun, Harun - Arabisch vorm voor "Aaron"; verheven. De naam van een
Hashim - De vernietiger van het kwaad. De (vzmh) was een afstammeling van Hashim
Hassan - Mooi, prachtig
Hatim - Rechter, beoordelaar
Haytham - Jonge havik
Hilal - Maan
Hilel - Nieuwe maan
Hisham - Gulheid, vrijgevigheid
Hud, Houd - De naam van een
Hudhayfah - Oude Arabische naam, een van de metgezellen van de (vzmh)
Humam - Moedig, vrijgevig
Husain, Hussein - Kleine schoonheid, Hussein was de kleinzoon van de (vzmh)
Husam - Zwaard
Husam al Din - Zwaard van het geloof
Husayn - Mooi

I
Ibrahim - Vader van de menigte, de naam van een (Abraham) (vzmh)
Idris - De naam van een (vzmh)
Ihsan - Weldadigheid
Imad - Steun, pilaar
Imad al Din - Pilaar van het geloof
Imran - De naam van een (vzmh)
Irfan - Dankbaarheid
Isa, Eisa - De naam van een () (vzmh)
Isam, Issam - Beschermer
Ishaq - De naam van een (Izaak) (vzmh)
Isma'il - De naam van een een (vzmh)
Izz al Din - De macht van het geloof

J
Jabbar - Machtig, een van de 99 Schone Namen van
Jabir - Trooster, iemand die je veilig stelt
Jafar - Beekje
Jalal - Glorie van het geloof
Jalil, Jaleel - Groot, vereerd
Jamal - Schoonheid
Jamal al Din - Schoonheid van het geloof
Jamil, Jameel - Mooi
Jawad - Gul, genereus
Jawhar - Juweel
Jibril - Aartsengel van (Gabriel)
Jihad - Heilige oorlog
Jumah - Iemand die geboren is op vrijdag

K
Kadar, Kedar - Sterk
Kadeen, Kadin - Vriend, metgezel
Kadeer, Kadir - Groen, of groen gewas (Hiermee wordt verscheidenheid en onschuld bedoeld)
Kahil - Vriend, geliefde
Kaliq - De Schepper, een van de 99 Namen van
Kamal - Schoonheid, perfectie
Kamil, Kameel - Perfect, een van de 99 Namen van
Kardal - Mosterdzaadje
Karif, Kareef - Iemand die in de Herfst geboren is
Karim, Kareem - Gul, nobel, kostbaar, vriendelijk en onderscheiden
Kasib, Kaseeb - Vruchtbaar
Kaseem, Kasim - Verdeeld
Kateb - Schrijven
Khaldun, Khaldoon - Oude Arabische naam
Khalid, Khaled - Eeuwig
Khalil, Khaleel, Kalil - Mooi, goede vriend
Khatib - Religieuze minister
Khair al Din - Het goede van het geloof
Khairy, Khayri - Weldadig, liefdadig
Khuzaymah - Oude Arabische naam

L
Labib, Labeeb - Gevoelig, intelligent
Latif - Aardig, vriendelijk
Luqman - Naam van een (vzmh)
Lutfi - Aardig en vriendelijk

M
Mahdi - Iemand die op het rechte pad wandeld
Mahir - Vaardig
Mahmud, Mahmoud - De Geprezene, variatie van de naam \'\'
Maimun - Gelukkig
Majdy - Glorieus
Majid al Din - Glorie van het geloof
Majid, Majd - Glorieus
Makin - Sterk, ferm
Malik - Meester, engel, koning
Mamdouh - Iemand die geprezen is
Ma'mun - Betrouwbaar
Ma'n - Voordeel
Mansur - Door geleid
Marid - Opstandig
Marzuq - Gezegend door , succesvol
Mash'al - Toorts, fakkel
Mas'ud - Succesvol, gelukkig
Mazin - Mooie naam
Misbah - Lamp
- Geprezene, naam van de (vzmh)
Mu'adh - Beschermd
Mu'awiyah - Jonge vos, eerste Oemayyidissche kalief
Mu'ayyad - Gesteund
Mubarak - Gelukkig, gezegend
Mufid, Mufeed - Nuttig, bedreven
Muhammad - Geprezene, naam van de (vzmh)
Muhanned - Zwaard
Muhsin - Weldadig, iemand die goed doet
Muhtadi - Geleid op het juiste pad
Mujahid - Strijder (op de weg van )
Mukhtar - Iemand die gekozen is
Mundhir - Iemand die anderen waarschuwt
Munir, Muneer - Stralend, schijnend, iets wat licht weerkaatst
Muntasir - Zegevierend
Murtadi, Murtadhy - Tevreden
Musa, Moosa, Moussa - Naam van een (Mozes) (vzmh)
Mus'ad - Onbelemmerde kameel
Muslim - Iemand die zichzelf overgeeft aan
Mustafa - Hij die gekozen is
Muta - Gehoorzaamd
Mu'tasim - Hechtend (aan het geloof, aan )
Mu'tazz - Trots, machtig
Muti - Gehoorzaam
Muwaffaq - Succesvol

N
Nabhan, Nabih - Nobel, uitstekend
Nabil, Nabeel - Nobel
Nadhir - Waarschuwer
Nadim, Nadeem - Vriend
Nadir - Lief, zeldzaam
Naif Na'il - Winner (als in kostwinner)
Naim - Kalmte
Naji - Veilig
Najib, Najeeb - Van nobele afkomst
Najjar - Timmerman
Najm al Din - Ster van het geloof
Nasih - Adviseur, raadgever
Nasim - Fris briesje
Nasir, Nasser - Beschermer
Nasir al Din - Beschermer van het geloof
Nasser - Zegevierend
Nawfal - Gul, oude Arabische naam voor de zee
Nazih, Nazeeh - Puur, kuis
Nazim, Nazeem - Iemand die dingen aan kan passen
Nuh, Nooh - Naam van een (Noach) (vzmh)
Numair - Panter
Nu'man - Bloed
Nur al Din - Helderheid/licht van het geloof
Nuri, Noori - Schijnend, helder

O
Omar - Lang leven, eerste zoon, allerhoogste, een van de volgelingen van de (vzmh),
Omran - Solide structuur

Q
Qasim - Distributeur
Qays - Ferm
Qudamah - Moed
Qutaybah, Qutaiba - Prikkelbaar, ongeduldig

R
Rabah - Winst
Rabi - Lente, bries
Rafi - Verheffen
Rafiq - Aardig, vriend
Raghib, Ragheb - Desirous
Rahman - Genadig, Barmhartig, Meelevend, een van de 99 Schone Namen van
Ra'id - Leider
Rais - Kapitein
Rakin - Respectvol
Rashad - Integer gedrag
Rashid - Iemand die geleid is op het rechte pad, iemand met het ware geloof
Ratib - Arrangeur
Rayhan - Begunstigd door
Reda, Rida, Ridha - Tevredenheid
Ridwan - Acceptatie, goede wil, naam van een van de bewakers van de poorten van het Paradijs
Riyad, Riyadh - Tuinen

S
Sabih, Sabeeh - Mooi
Sabir, Sabeer - Geduldig
Saad - Succes, geluk
Sadaqat - Liefdadigheid
Sa'eed, Sa\'id - Gelukkig
Safiy - Beste vriend
Safwan - Stenen, een van de metgezellen van de (vzmh)
Sahir - Wakend
Sajid - Iemand die aanbid
Salah - Gerechtigheid
Salah al Din - Gerechtigheid van het geloof
Saleh, Salih - Goed, juist
Salim, Saleem - Veilig, heel
Salman - Veilig
Sameh - Vergever
Sami - Hoog, verheven
Samir, Sameer - Vermakende metgezel
Samman - Kruidenier
Saqr - Valk
Sariyah - Wolken in de nacht
Saud - Gelukkig, succesvol
Sayyid - Meester
Seif, Sayf - Zwaard
Seif al Din - Zwaard van het geloof
Shadi - Zanger
Shafiq, Shafeeq - Mededogend, teder
Shakir - Dankbaar
Sharif, Shareef - Eerlijk, nobel, onderscheiden
Shihab - Vlam, vuurgloed
Siraj - Lamp, licht
Sofian - Toegewijd
Subhi - Vroege morgen
Suhail, Suhayl - Zacht, makkelijk; de naam van een ster
Suhayb - Iemand met rood haar
Sulaiman, Sulayman - De naam van een (Salomon) (vzmh)
Su'ud, Suoud - Goed geluk

T
Tahir - Puur, schoon
Talal - Aardig, bewonderingswaardig
Talib - Leerling, iemand die naar de waarheid zoekt
Tamir - Iemand die de eigenaar is van dadelpalmen
Tamam - Vrijgevig
Tarif, Tareef - Zeldzaam
Tariq - Naam van een ster
Tawfiq - Succes, verzoening
Taymullah - Dienaar van
Taysir - Verlichting, opluchting
Tayyib - Goed of delicaat
Thabit - Vastberaden
Thaqib - Vallende ster

U
Ubadah, Ubaida, Ubaydah - Dienaar van
Ubaid - Trouw
Ubayy - Oude Arabische naam
Umar - Naam van de tweede Kalief
Umarah - Oude Arabische naam
Umayr, Umair - Oude Arabische naam
Usama, Usamah - Beschrijving van een leeuw
Utbah - Oude Arabische naam
Uthman - Een van de metgezellen van de (vzmh)

W
Wadi - Kalm, vredig
Wafiq, Wafeeq - Succesvol
Wahid - Exclusief, ongeëvenaard
Wa'il - Iemand die terugkomt om te schuilen
Wajih, Wajeeh - Nobel
Wakil - Advocaat
Waleed, Walid - Nieuwgeboren kind
Walliyullah - Iemand die steunt
Wasim, Waseem - Gracieus, iemand die er goed uit ziet
Wazir - Minister

Y
Yahyah - Naam van een (Johannes) (vzmh)
Yaman - Mooie naam
Ya'qub - Naam van een (Jacob) (vzmh)
Yasar, Yasser - Rijkdom, gemak
Yasin, Yaseen - Een van de namen van de (vzmh)
Yasir - Rijk
Yazid, Yazeed - zal er meer van maken
Youssef, Yusef, Yusuf - Naam van een (Jozef) (vzmh); het meer worden van macht en invloed
Yunus, Yoonus - De naam van een (Jona) (vzmh)
Yushua - red
Yusuf - Naam van een (Jozef) (vzmh)

Z
Zafir - Zegevierend
Zahid - Ascetisch
Zahir - Helder, stralend
Zaid, Zayd - Toename, groei
Zaim - Brigadier Generaal
Zakariyya - De naam van een (Zacharias) (vzmh)
Zaki - Intelligent
Zakiy - Puur
Ziyad - Overvloedig
Zuhair, Zuhayr - Helder