Een man kwam eens bij de leider der gelovigen; Omar ibnoe al-Khattaab, om beklag te doen over zijn eigen vrouw. De man wachtte voor de deur totdat Omar naar buiten zou komen, maar hij hoorde dat de vrouw van Omar haar man een grote mond gaf en hem tegensprak, terwijl Omar stil was en niets terug zei. De man vertrok daarop en zei: “Als dit de toestand is van Omar met al zijn kracht en felheid, wat heb ik dan nog te zeggen.” Daarna kwam Omar naar buiten en zag de man weglopen, hij zei: “Waarmee kan ik je van dienst zijn?” De man zei: “O leider der gelovigen, ik ben gekomen om mijn beklag te doen over mijn vrouw en haar grote mond. Toen ik bij je voor de deur stond, hoorde ik jouw vrouw zo tekeer gaan tegen je en ik zei tegen mijzelf: ,,Als dit de toestand is van Omar met al zijn kracht en felheid, wat heb ik dan nog te zeggen.” Hierop zei Omar: “O broeder, ik verdraag het vanwege de rechten die zij op mij heeft. Zij bereidt mijn eten, bakt mijn brood, wast mijn kleren en geeft  mijn kind borstvoeding, terwijl zij niet verplicht is dit allemaal te doen! En zij weerhoudt mij van het begaan van haram (hiermee wordt bedoeld het neerslaan van de blik en het begaan van overspel).” De man zei: “O leider der gelovigen, dit geldt ook voor mijn vrouw.” Hierop zei Omar: “Verdraag haar dan.”


Team Al-Yaqeen