Wat betekent Tawheed?
Tawheed betekent letterlijk iets één maken of iets één noemen. In het Nederlands wordt het één maken van iets, eenheid genoemd. Echter in de Islam betekent Tawheed:- Het geloven in Allah als de Ene en Enige God bij alles dat we doen om Hem te behagen. Bijvoorbeeld het gebed behoort alleen tot Allah gericht te worden, de aalmoezen (sadaqah en zakaat) behoren alleen voor Allah´s welbehagen gegeven te worden, en Jihad behoort alleen omwille van Allah´s religie gevochten te worden.

Het onderwerp van Tawheed kent 3 gedeelten namelijk:

  1. Tawheed Ar-Roeboebieyyah (Eenheid van heerschappij).
  2. Tawheed Al-Asma-e was-Sifaat ( Eenheid van Allah´s namen en eigenschappen).
  3. Tawheed Al-Ibadah ( Eenheid van Aanbidding).

Wat beteken Shirk?
Het tegenovergestelde van Tawheed is Shirk, wat betekent (in de Islamitische terminologie) dat je deelgenoten aan Allah toekent in de aanbidding tot Hem. De shirk is de meest gehate zonde is in de islam. Er zijn drie vormen van Shirk:

  1. Ash-Shirk Al-Akbar (Grote Shirk). De grootste Shirk is het op één of andere vorm van aanbidding te wijden aan iemand anders dan Allah. Allah zal dit nooit vergeven, of ook maar 1 goede daad accepteren van degene die dit doet.
  2. Ash-Shirk Al-Asghar (kleine shirk). De kleine shirk is Riyaa (het verrichten van een daad om gezien te worden).
  3. Ash-Shirk Al-Khafi (onzichtbare shirk). De onzichtbare shirk was uitgelegd door de profeet (vrede zij met hem) als volgt: De onzichtbare shirk van mijn gemeenschap is meer verborgen dan het spoor van een zwarte mier op een zwarte steen in een donkere nacht. (Ahmed)