Vraag:
Is het toegestaan om een bedrag van iemand te lenen die op een Haram wijze aan zijn geld komt?

Antwoord:
Alle lof zij Allah.

Mijn broeder, het is niet gewild dat jij een lening afsluit bij deze persoon of een (handels) transactie met hem aangaat, vanwege zijn Haram handelingen. Ongeacht of het nu middels rente is of iets anders. Jij dient je hier dus van af te houden.

Handelt hij daarentegen in zowel Haram als niet Haram zaken, oftewel het is een combinatie van goede en slechte zaken, dan is hier niets op tegen. Wel verdient het de voorkeur om dit na te laten. Dit conform de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Verlaat datgene waar je over twijfelt voor datgene waar je niet over twijfelt.” (at-Tirmidhie en authentiek verklaard door Shaykh Mohammed Nasiruddin al-Albani )

En de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Degene die zich verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat betreft zijn religie en zijn eer.”
(al-Boekhaari en Moeslim)

Ook zegt de Profeet: “Een zonde is datgene wat in je hart wankelt en jij het verafschuwt dat de mensen hier achter komen.” (at-Tirmidhie en authentiek verklaard door Shaykh Mohammed Nasiruddin al-Albani )

Een gelovige blijft dus altijd uit de buurt van de twijfelachtige zaken. Wanneer jij dus weet dat àl zijn handelingen Haram zijn en hij in Haram handelt, dan dien jij geen zaken met hem te doen of iets van hem te lenen.


Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
(Madjmoe ul-Fataawaa Ibn Baaz, boekdeel 19, blz. 286)