Vraag:
Wat is het oordeel over een verzekering, of het nu om een levensverzekering of een inboedelverzekering gaat?

Antwoord:
Een verzekering voor je leven en spullen afsluiten is verboden; het is niet toegestaan vanwege het feit dat er meestal Al-Gharar bij zijn betrokken. En Allah – de Almachtige, de Sterke – heeft alle soorten transacties verboden waar woekerrente in voorkomen en Hij, Verheven en Geprezen is Hij, heeft alle transacties verboden waar Al-Gharar in voorkomt. Dit als een bescherming voor de (moslim) gemeenschap en als een bescherming voor hen tegen hetgeen schadelijk is voor hen. Allah, de Glorieuze, de Allerhoogste, zegt (interpretatie van de betekenis): “Allah heeft de handel wettig en de rente onwettig verklaard.” (2:275).

En het is authentiek overgeleverd van de Boodschapper van Allah, (vrede zij met hem), dat hij het verkopen van Al-Gharar verbood. En Allah is de Schenker van succes.


Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Fataawa Islamiya, volume 5, pagina 19