Yoesef (vrede zij met hem) de zoon van Jaqoeb (vrede zij met hem) was één van de Profeten van Allah. Al toen hij jong was, was hij heel erg intelligent en ook erg knap. Zijn vader, Jaqoeb was ook een Profeet van Allah en was het kleinkind van Ibrahiem (vrede zij met hun beide). Jaqoeb hield heel erg veel van Yoesef. Yoesef was dan ook, samen met zijn broertje Benjamin van dezelfde moeder, het lievelingskind van zijn vader. Natuurlijk hield Jaqoeb ook van zijn andere kinderen. Hij had nog elf andere zonen naast Yoesef.

Yoesef (vrede zij met hem) en de droom
Op een nacht had Yoesef een hele bijzondere droom. Hij zag elf sterren en de zon en de maan allemaal voor hem buigen. Hij vertelde zijn vader over de droom.

“O mijn vader, ik zag elf sterren en de zon en de maan in mijn droom. Ik zag ze voor mij buigen.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 4)

Jaqoeb begreep dat Allah hem gezegend had en dat Yoesef een grootse toekomst te wachten stond. Jaqoeb wist ook dat de duivel de eeuwige vijand van de mensen is en hen altijd van het rechte pad probeert af te brengen. Hij zei dan ook tegen zijn zoon:

“ O mijn zoon, vertel jouw droom niet aan je broers, anders zullen zij tegen jou een plan beramen. Voorwaar, de duivel is voor de mens een duidelijke vijand.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 5)

De broers van Yoesef waren inderdaad erg jaloers op hem en zijn broertje, omdat ze dachten dat hun vader Jacqoeb meer van hen hield. Zij zeiden dan ook:

“Yoesef en zijn broer (Benjamin) zijn geliefder bij onze vader dan wij, terwijl wij een hechte groep zijn. Voorwaar, onze vader verkeert zeker in een duidelijke dwaling.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 8)

De broers van Yoesef vonden omdat zij sterker, ouder en een hechte groep waren, dat zij de voorkeur van hun vader verdienden. Hun vader had in hun ogen dan ook een duidelijke dwaling begaan door de voorkeur te geven aan Yoesef (vrede zij met hem) en zijn broertje. Op een dag maakten ze een plan om voor eens en voor altijd van hem af te komen. Ze vroegen toestemming aan hun vader om Yoesef (vrede zij met hem) mee te nemen om met hen te spelen.

Zij zeiden: “O onze vader, waarom vertrouwt u Yoesef niet aan ons toe. Voorwaar wij hebben het beste met hem voor. Laat hem morgen met ons mee gaan, zodat hij zich kan vermaken en spelen. Wij zullen op hem passen.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 11-12)

Jaqoeb (vrede zij met hem) wist dat zijn (andere) zonen jaloers waren op Yoesef (vrede zij met hem) en Benjamin. Hij stond het dan ook niet toe dat zij Yoesef (vrede zij met hem) zouden meenemen. Hij zei:

“Ik vrees dat de wolf hem zal opeten terwijl jullie niet opletten.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 13)

De broers bleven aandringen en Jaqoeb (vrede zij met hem) gaf alsnog toestemming. De broers namen Yoesef (vrede zij met hem) mee en onderweg begonnen ze hem te slaan en uit te schelden en vertelden hem wat ze van plan waren. Ze gooiden Yoesef (vrede zij met hem) in een diepe put. De broers spraken met elkaar af om tegen hun vader te zeggen dat Yoesef (vrede zij met hem) door een wolf was opgegeten. De broers slachtten een geit en doordrenkten het hemd van Yoesef (vrede zij met hem) met het bloed van het dier. Thuis aangekomen vertelden ze hun leugen.

En zij kwamen ’s avonds huilend bij hun vader. Ze zeiden: “Onze vader, wij hielden een wedstrijd en lieten Yoesef met onze spullen achter en de wolf verslond hem, maar u zult ons toch niet geloven, ook al spreken wij de waarheid.” En zij brachten zijn hemd met het valse bloed erop. Hij (Jaqoeb vrede zij met hem) zei: “Jullie hebben voor jezelf iets moois verzonnen. Daarom is geduld passend. En Allah is het Die om hulp wordt gevraagd bij wat jullie beschrijven.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 16-18)

Jaqoeb wist natuurlijk dat zijn zonen logen. Daarom zei hij dat geduld passend was en hij stelde zijn vertrouwen op Allah.

Yoesef wordt naar Egypte gebracht
Toen Yoesef in de put zat openbaarde Allah hem dat hij niet bang hoefde te zijn en dat hij uit deze benarde positie zou worden gehaald. Allah openbaarde hem ook dat hij zijn broers zou confronteren met hun daad. Als dat zou gebeuren, zou Yoesef de overhand op hen hebben.

“En Wij openbaarden aan hem: Jij zult hen zeker inlichten over die zaak van hen (wat zij hadden gedaan), terwijl zij het niet beseffen.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 15)

Een karavaan die op doorreis was naar Egypte kwam langs de put. Ze wilden water uit de put halen maar vonden daarin Yoesef (vrede zij met hem). Ze namen Yoesef mee en verkochten hem aan een Aziz van Egypte.

Yoesef (vrede zij met hem) groeide op tot een zeer aantrekkelijke jongeman en de vrouw van de Aziz voelde zich erg aangetrokken tot hem. Maar Yoesef ging hier niet op in uit vrees voor Allah. Op een dag probeerde de vrouw van de Aziz, Yoesef te verleiden. Ze ging naar hem toe met haar slechte bedoelingen, maar Yoesef (vrede zij met hem) wilde hier niets van weten en probeerde van haar los te komen. Terwijl Yoesef (vrede zij met hem) weg rende, trok de vrouw van de Aziz van achter aan zijn hemd en hierdoor scheurde het. Op dat moment kwam de Aziz binnen en zei de vrouw dat Yoesef (vrede zij met hem) haar had aangevallen. Yoesef (vrede zij met hem) beweerde juist dat hij het slachtoffer was.

En zij in wiens huis hij (Yoesef) verbleef, probeerde hem te verleiden, tegen zijn wil en zij sloot de deuren en zei: "Kom hier." Hij zei: "(Ik zoek mijn) toevlucht bij Allah. Voorwaar Hij is mijn Heer. (Hij geeft mij) mijn beste plaats. Voorwaar de onrechtplegers zullen niet slagen."
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 23-25)

Wat moest de Aziz nu doen? Wie sprak de waarheid? Een familielid van de Aziz zei dat als zijn vrouw gelijk had het overhemd van Yoesef (vrede zij met hem) aan de voorkant gescheurd moest zijn omdat de vrouw dan de aanval van Yoesef (vrede zij met hem) zou proberen af te weren en hierdoor zijn overhemd (van voren) zou scheuren. Maar als het overhemd van achter zou zijn gescheurd dan zou Yoesef (vrede zij met hem) de waarheid spreken want dan zou hij juist proberen weg te rennen van haar aanval en moest zij van achter hebben getrokken. Yoesef’s onschuld werd dus bewezen.

De Aziz vroeg aan Yoesef (vrede zij met hem) om niets over het voorval door te vertellen. Sommige prinsessen en andere rijke vrouwen werden echter op de hoogte gebracht van wat de vrouw van de Aziz had gedaan. Zij wezen haar na en zeiden:

"De vrouw van de Aziz probeert haar slaaf te verleiden, voorwaar zij houdt heftig van hem. Waarlijk wij zien haar in een duidelijke dwaling."
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 30)

Toen de vrouw van de Aziz hoorde dat er zo over haar gesproken werd wilde zij haar daad duidelijk maken en laten zien dat deze slaaf niet zo was zoals zij dachten. Zij nodigde hierop al haar vriendinnen uit en bereidde een maaltijd voor hen. Als dessert werd er fruit gebracht dat met messen gesneden moest worden. Alle vrouwen kregen een mes en toen riep zij Yoesef (vrede zij met hem), die op dat moment zijn mooiste kleren moest aantrekken.

Toen de vrouwen naar hem keken vielen hun monden van verbazing open, zij hadden nog nooit zo een aantrekkelijke man in hun hele leven gezien. Zij zeiden:
“Hoe volmaakt is Allah, dit is geen mens. Dit is niets anders dan een edele engel!”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 31)

Door de wonderbaarlijke verschijning van Yoesef (vrede zij met hem) raakten de vrouwen zo in de war dat ze vergaten dat ze een mes in hun handen hadden. Zij sneden zichzelf in hun handen in plaats van het fruit, maar ze voelden zelfs de pijn niet.

Zij zei: “Dit is hij, waarover jullie mij beschuldigden en ik heb geprobeerd hem te verleiden, maar hij weigerde. Maar als hij niet doet wat ik hem beveel, dan zal hij zeker gevangen gezet worden en zal hij zeker tot de vernederden behoren.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 32)

De vrouw van de Aziz zei dat dit de man was die zij wilde verleiden. Ze prees Yoesef (vrede zij met hem) voor zijn vroomheid. De vrouwen begonnen Yoesef (vrede zij met hem) nu te dwingen om naar zijn meesteres te luisteren maar hij weigerde dit en zocht zijn toevlucht tot Allah en zei:

“O mijn Heer! De gevangenis is mij liever dan datgene waar zij mij naar uitnodigt en als U hun list niet van mij afwendt, zal ik zeker tot hen neigen, en zal ik tot de onwetenden behoren.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 33)

Yoesef wordt onterecht gevangen gezet
De Aziz dacht dat het voor zijn vrouw beter zou zijn om Yoesef (vrede zij met hem) niet in de buurt te hebben. Zij wilden de mensen ook een beetje wijs maken dat Yoesef (vrede zij met hem) degene was die haar probeerde te verleiden. Zo werd Yoesef (vrede zij met hem) onterecht in de gevangenis gezet.

Yoesef (vrede zij met hem) zat samen met twee andere jonge mannen in de gevangenis. De één was de wijnproever van de koning en de ander was de bakker van de koning. Beiden werden beschuldigd van het plegen van een misdrijf. Toen zij Yoesef (vrede zij met hem) ontmoetten, waren zij erg onder de indruk van zijn goede manieren, zijn rechtvaardigheid en van het feit dat hij altijd zijn gebed verrichte.

Op een dag gebeurde het dat beide mannen hadden gedroomd en zij wilden weten wat hun dromen betekenden. De wijnproever droomde dat hij druiven perste in de beker van de koning en bood het hem vervolgens aan.
De bakker droomde dat hij een mand brood op zijn hoofd droeg en vervolgens begonnen roofvogels van dit brood te eten. De jonge mannen vertelden hun droom aan Yoesef (vrede zij met hem) en vroegen hem om hun droom uit te leggen. Yoesef (vrede zij met hem) zei dat hij de verklaringen van hun dromen wist. Hij zei:

“Dat is wat mijn Heer mij heeft geleerd (het uitleggen van dromen). Ik heb de godsdienst afgezworen van een volk dat niet in Allah gelooft, en van de ongelovigen die in het Hiernamaals zijn.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 37)

Yoesef (vrede zij met hem) nodigde de twee jonge mannen uit tot de godsdienst (dit heet in het Arabisch Dawah) van Allah. Hij zei:

“O mijn twee medegevangen! Zijn verschillende heren beter of Allah de Ene, de Onweerstaanbare? Wat jullie naast Hem aanbidden zijn slechts namen die jullie en jullie vaderen hebben gegeven. Allah heeft hiervoor geen gezag gegeven. Het oordeel is slechts aan Allah. Hij heeft jullie bevolen niemand anders dan Hem te aanbidden, dat is de ware godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 39-40)

Yoesef leidde de mannen eerst naar het pad van Allah. Vervolgens zei hij:

“O mijn twee medegevangen! Wat één van jullie betreft, hij zal voor zijn heer wijn inschenken. Wat de andere betreft, hij zal gekruisigd worden en de vogels zullen van zijn hoofd eten. De zaak waarover jullie vragen, is reeds besloten.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 41)

En hij zei tegen de andere, van wie hij dacht dat hij gered zou worden:
"Noem mij tegenover jouw heer." Maar de duivel maakte dat hij vergat zijn naam te noemen voor zijn heer. Daarom verbleef hij een aantal jaren in de gevangenis.
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 42)

De wijnproever ontsnapte aan zijn straf. Yoesef vroeg hem aan de koning te vertellen dat hij onschuldig in de gevangenis zat. Maar de duivel zorgde ervoor, dat de wijnproever het vergat door te vertellen. Hierdoor verbleef Yoesef (vrede zij met hem) nog eens drie tot negen jaar in de gevangenis.

De droom van de koning
De koning van Egypte droomde eens dat hij aan een rivieroever zat waar hij zeven vette koeien zag die door zeven magere koeien werden opgegeten, en zeven groene korenaren die door zeven verwelkte korenaren werden opgegeten. Niemand kon de verklaring van deze droom aan de koning geven, totdat de wijnproever, zich Yoesef (vrede zij met hem) herinnerde. Hij vroeg aan de koning om hem naar Yoesef te sturen in de gevangenis. Toen hij Yoesef ontmoette, vroeg hij hem om de droom van de koning uit te leggen.

Yoesef was niet eens boos op de wijnproever en verklaarde de droom zonder daar tegenover te stellen dat hij zou worden vrijgelaten. Hij zei dat de komende zeven jaren, overvloedige jaren zouden zijn en dat daarna zeven jaren van droogte zouden volgen. De koning was erg onder de indruk van de intelligentie van Yoesef en hij stuurde daarom een boodschapper om Yoesef te halen zodat hij hem kon ontmoeten. Yoesef (vrede zij met hem) wilde echter niet uit de gevangenis komen voordat alle mensen wisten, dat hij onrechtvaardig gevangen genomen was. Hij zei tegen de boodschapper:

"Ga terug naar jouw heer en vraag hem hoe het is met de vrouwen die hun handen verwondden. Voorwaar mijn Heer weet van hun list."
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 50)

De koning liet de vrouwen komen om hen aan de tand te voelen. Hij zei:

"Wat was er met jullie toen jullie probeerden Yoesef te verleiden, tegen zijn wil?” Zij zeiden: “Heilig is Allah, wij weten geen kwaad van hem. (Yoesef (vrede zij met hem)” Zij (de vrouw van de Aziz) zei: “Nu is de waarheid gebleken, ik probeerde hem tegen zijn wil te verleiden. Hij is zeker één van de waarachtigen. "
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 51)

De koning raakte nu nog meer onder de indruk van Yoesef en wilde hem als betrouwbare minister aanstellen. Yoesef werd aange­steld als de enige hoge ambtenaar van Egypte en hij beheerde de voorraadschuren en hij kon doen wat hij maar wilde.

Dus gaven Wij het volledige gezag aan Yoesef in het land, om daarin bezittingen te nemen wanneer en waar hij maar wenste.
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 56)

De broers van Yoesef in Egypte
Toen de magere jaren aangebroken waren ontstond er niet alleen in Egypte een hongersnood maar ook in de omringende landen. Door de hongersnood gedreven, kwamen ook Yoesef's broers uit Kana’an om graan van Yoesef (vrede zij met hem) te kopen. Hij herkende hen, maar zij wisten niet wie hij was.

Yoesef gaf hen het graan en liet zonder dat zijn broers het wisten hun geld in hun zadeltassen terugstoppen. Hij vertelde ze dat ze volgende keer hun jongste broertje moesten meenemen, anders zouden ze niet langer van de voorraad krijgen. Thuis aangekomen vroegen de broers hun vader om hun broertje Benjamin mee te nemen. Zij zeiden dat als ze hem niet zouden meenemen ze geen graan zouden krijgen. Hij zei: “Zeker zoals jullie vroeger Yoesef (vrede zij met hem) mee hadden genomen.” Aangezien de hongersnood nog steeds voortduurde stemde Yaqoeb in maar onder voorwaarde dat ze bij Allah zouden beloven, dat ze hun broertje koste wat kost zouden terug brengen.

Yoesef ontmoet Benjamin
Toen Yoesef zijn broertje Benjamin ontmoette vertelde hij hem in het geheim dat hij zijn broer was en hij vertelde wat zijn oudere broers hem hadden aangedaan. Hij vroeg Benjamin om zijn ware identiteit niet te verklappen. Yoesef (vrede zij met hem) had namelijk een plan bedacht om zijn broers te beproeven. Hij liet de maatbeker van de koning in Benjamin's tas verstoppen, zodat het leek alsof Benjamin het had gestolen. Aldus moest hij voor straf achterblijven.

De broers smeekten Yoesef om één van hen achter te houden in plaats van Benjamin, maar Yoesef (vrede zij met hem) weigerde. Hierop keerden de broers terug naar hun vader en vertelden hem dat Benjamin achter moest blijven in verband met diefstal. Yaqoeb (vrede zij met hem) huilde van verdriet, maar geloofde niets van de diefstal. Hij stuurde toen zijn zonen terug om Yoesef (vrede zij met hem) te zoeken en Benjamin terug te halen. De broers gingen als eerste terug naar Yoesef (vrede zij met hem), hem smekende om een volle maat graan.

Yoesef (vrede zij met hem) begon medelijden met zijn arme vader te krijgen en besloot zichzelf bekend te maken en zei:

“Weten jullie wat jullie met Yoesef en zijn broer hebben gedaan, toen jullie onwetend waren?”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 89)

Waarop ze hem verbaasd vroegen:

"Bent u echt Yoesef? Hij (Yoesef (vrede zij met hem) antwoordde: “Ik ben Yoesef en dit is mijn broer. Allah is ons zeker genadig geweest. Waarlijk, degene die rechtgeleid en geduldig is, dan zeker, Allah zorgt ervoor dat de beloning van de weldoeners niet verloren gaat."
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 90)

De broers schaamden zich diep en gaven toe dat Allah hun broer zeker begunstigd had. Yoesef (vrede zij met hem) strafte hen niet, integendeel, hij smeekte Allah om medelijden met hen te hebben.

Hij zei: “Op deze dag is er voor jullie geen verwijt, moge Allah jullie vergeven.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 92)

Daarna vroeg hij zijn broers om met de hele familie en Yaqoeb naar hem te komen. Zijn vader was ondertussen blind geworden door zijn verdriet. Hij zei:

“Neem dit hemd van mij met jullie mee, leg het over het gezicht van mijn vader, hij zal dan weer kunnen zien en breng al jullie familieleden bij mij.”
(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 93)

Toen de broers Egypte verlieten, vertelde Yaqoeb aan zijn achtergebleven zonen, dat hij de geur van Yoesef (vrede zij met hem) rook, hoewel de karavaan ver weg was. Nadat de broers terug kwamen en het hemd over Yaqoeb’s gezicht werd geplaatst, kon hij weer zien.

De droom van Yoesef komt uit
Toen de familie van Yoesef (vrede zij met hem) Egypte binnenkwam, zette hij zijn ouders op zijn eigen troon en zij allen, samen met zijn elf broers, bogen als teken van respect voor Yoesef. (Dit was in hun goddelijke wetten toegestaan, maar is in de Islam haram)

Dit was de vervulling van Yoesef’s droom, waarin de zon en de maan en de sterren voor hem bogen. Yoesef prees daarna Allah en dankte Hem daarna voor Zijn genade en goedheid ten opzichte van hem. Hij zei:

“Mijn Heer! U heeft inderdaad het gezag aan mij gegeven en mij de betekenis van de dromen onderwezen. De Schepper van de hemelen en de aarde! U bent mijn Beschermheer in deze wereld en in het hiernamaals, laat mij sterven als een moslim en voeg mij bij de rechtvaardigen.” (vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 101)