Op een dag wilde Ibrahiem (vrede zij met hem) zien hoe Allah de dode weer levend kon maken, zodat hij werd gerustgesteld en dat zijn geloof sterker zou worden. Dus ging hij naar de woestijn om Allah te aanbidden en Hem te vragen wat hij graag met zijn eigen ogen wilde zien. Allah de Verhevene vroeg hem: “Geloof je dan niet?” Ibrahiem (vrede zij met hem) antwoordde: “Jawel ik geloof wel, alleen wilde ik het wonder graag met mijn eigen ogen zien, zodat mijn hart gerustgesteld wordt.” Allah gaf hem het bevel om vier vogels te slachten en het vlees en de veren door elkaar te schudden. Daarna moest hij (vrede zij met hem) het vlees en de veren die hij door elkaar had geschud, in vier stukken verdelen. Elk stuk moest hij op de top van een berg leggen.
Nadat Ibrahiem (vrede zij met hem) gedaan had wat Allah hem had gevraagd, nam hij de vier koppen in zijn hand. Allah vroeg hem om de vogels naar zich toe te roepen. Ibrahiem (vrede zij met hem) deed dit en het wonder gebeurde. Ibrahiem (vrede zij met hem) zag dat de stukken zich verzamelden en elk stuk ging naar zijn eigen stuk. Nadat dit was gebeurd, riep Ibrahiem (vrede zij met hem) de vogels opnieuw naar zichzelf toe. Ieder vogel ging naar zijn eigen kop toe, en wanneer Ibrahiem (vrede zij met hem) een ander kop liet zien, liep dit dier daarvan weg en ging naar zijn eigen kop.

De dieren waren weer compleet en Ibrahiem (vrede zij met hem) was weer gerustgesteld en zijn geloof werd nog sterker.