Allah schonk aan Adam (vrede zij met hem) en Hawwa (Eva) (vrede zij met haar) vele kinderen. Een van zijn kinderen heette Kabil en een andere Habil. Kabil was een slecht persoon die niet erg gehoorzaam was aan Allah en zijn vader, de Profeet Adam (vrede zij met hem). Daarentegen was zijn broer Habil een goede Moslim die zich wel aan Allah's en Adam (vrede zij met hem)'s bevelen hield. Deze twee broers kregen onderling onenigheid, die zich steeds zou herhalen onder de mensen na hen. Deze onenigheid eindigde met de moord van Habil door zijn broer Kabil. Met deze gebeurtenis is het gevecht tussen het goede en het kwade begonnen.

Iblis (duivel) had destijds niet naar Allah geluisterd toen Allah hem bevolen had voor Adam (vrede zij met hem) te buigen. Allah werd erg boos op hem en joeg hem uit het Paradijs en Allah verdoemde hem voor altijd. Eerst had Iblis, Adam (vrede zij met hem) en Hawwa (Eva)  de verkeerde weg op gestuurd en nu probeerde hij het ook met de twee zonen van Adam. Iblis wilde niet alleen in de hellevuur. Hij wilde ook vrienden meenemen. Hij was uit op wraak.

Wat hieronder staat komt niet in de Koran en ook niet in de ahadieth voor. Er wordt verteld, dat Adam en Hawwa (Eva) bij elke geboorte een tweeling, een jongen en een meisje, kregen. Omdat er geen andere mensen waren dan zij, trouwde de jongen uit de eerste geboorte met het meisje van de daarop volgende geboorte. Dat was het bevel van Allah aan Adam, de eerste mens en de eerste Profeet. Toen deze echtparen kinderen kregen trouwden neven en nichten met elkaar.

Adam en Hawwa  kregen hun eerste tweeling: een zoon, die Kabil heette en een dochter. Daarna hun tweede tweeling: een zoon, die Habil heette en een dochter. De tweelingzus van Kabil, die met Habil zou trouwen, was knapper dan de tweelingzus van Habil, die met Kabil zou trouwen. Toen Adam het huwelijk tussen Habil en de tweelingzus van Kabil wilde voltrekken, kwam Kabil in opstand. Hij wilde niet met de lelijke tweelingzus van Habil trouwen maar met zijn eigen tweelingzus. Hij vond dat hij meer recht had om met zijn eigen tweelingzus te trouwen dan zijn jongere broer Habil. Volgens Kabil was het verbod dat je niet met je eigen tweelingzus mocht trouwen niet van Allah maar een idee van zijn vader. Daarop stelde Adam voor dat ze een offer aan Allah moesten brengen en degene wiens offer geaccepteerd werd kreeg zijn zin.

Habil was een veeboer en Kabil een landbouwer. Elk van hen heeft een offer aan Allah gebracht. Habil heeft de mooiste van zijn rammen als offer gekozen en Kabil zijn slechtste oogst. Op het moment van de offersceremonie kwam een vuurbol uit de hemel en vernietigde het offer van Kabil. Het offer van Habil bleef ongedeerd. Op dat moment begreep Kabil dat Allah het offer van zijn broer had geaccepteerd en niet dat van hem.

In de Koran lezen we de gebeurtenis als volgt: (de namen van Habil en Kabil worden niet in de Koran genoemd): Toen brachten Kabil en Habil een offer aan Allah. Alleen het offer van Habil werd door Allah goedgekeurd en dat van Kabil niet. Kabil zei: "Ik sla jou dood." Habil zei: "Allah neemt het offer alleen van de godvrezenden aan. Ook al steek jij je handen uit om mij te doden, ik zal mijn hand niet naar jou uitsteken om jou te doden. Ik vrees Allah, de heer van al het geschapene. Ik wens dat jij mijn zondes en die van jou over je brengt en dat je tot de bewoners van de hel, zult behoren. Dat is de vergelding voor de onrechtplegers".

In de Islam moet je nooit proberen iemand opzettelijk te doden. Want het is een van de grootste zondes die je kunt begaan. Luister maar naar wat de Profeet (vrede zij met hem) zegt: "Als twee moslims elkaar met wapens te lijf gaan om elkaar te doden zullen beide in de hel komen. De vrienden van de Profeet, de metgezellen, zeiden: "O boodschapper van Allah, het is logisch dat de moordenaar in de hel komt, maar hoe is het dan met de gedode persoon. De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: "De gedode persoon was ook van plan zijn vriend te doden".

Zijn ego (jaloezie, hoogmoedigheid en ongehoorzaamheid aan Allah) zette Kabil ertoe aan zijn broer Habil te doden. Kabil vermoordde Habil en hij behoorde tot de verliezers.

Wat heeft Kabil verloren? Allereerst zijn broer, want deze viel nu dood voor hem neer. Na deze afschuwelijke daad kon hij natuurlijk niet meer terug naar zijn vader en moeder, dus hij verliest zijn familie. Vanaf nu weet hij niet hoe broederschap en liefde voor de mensen is. Hij is nu immers vrienden geworden met de duivel. Hij zal altijd de pijn en het verdriet met zich meedragen voor wat hij misdaan heeft. Hij zal nooit rust en vrede in zichzelf voelen. Hij zal tot de Dag des Oordeels aangeduid worden met moordenaar. Luister maar wat de Profeet (vrede zij met hem) vertelde: "Als een zoon van Adam, een mens, ten onrechte vermoord wordt, dan gaat de zonde ervan ook naar de eerste zoon van Adam, Kabil. Want hij was de eerste die ermee begon".

Op de dag des oordeels zal de gedode persoon zijn recht opeisen bij de moordenaar. Allah neemt goede daden van de moordenaar en geeft ze aan de gedode. Als de moordenaar geen goede daden heeft en de gedode persoon niet zijn recht heeft gekregen dan neemt Allah slechte daden van het gedode persoon en geeft het aan de moordenaar.

Kabil wist geen raad met het dode lichaam van Habil. Allah zond toen een raaf, die in de aarde scharrelde om Kabil te tonen hoe hij het lijk van zijn broer kon bedekken. Kabil zei:" Wee mij, ben ik niet in staat om zoals deze raaf te zijn en het lijk van mijn broer te bedekken. En zo kreeg hij spijt van wat hij had gedaan.

Kabil voelde zich nog lager dan een beest, een raaf. Hij had geen werkelijke berouw. Hij had gehoopt dat als hij zijn broer zou vermoorden, hij pas blij en tevreden zou zijn. Maar dat was niet het geval. Hij voelde nog steeds haat, nijd en jaloezie. Hij had zijn doel niet bereikt: Allah en zijn ouders hielden niet meer van hem. In tegendeel de duivel hield nu van hem.

De eerste zonde werd gepleegd door Iblis en de eerst moord door Kabil. Deze twee zonden zijn het gevolg van hoogmoed en jaloezie. Allah vertelt ons met dit verhaal wat er gebeurt als mensen hoogmoedig, onrechtvaardig, gierig en jaloers zijn. Allah heeft Kabil, en de mensen zoals Kabil, hier op aarde en in het hiernamaals gestraft. En Allah heeft Habil, en de mensen zoals Habil, vergeven en beloond met het Paradijs.

We zien dat als je naar de duivel en je eigen ego luistert zelfs je eigen broer kan doden. Hoewel Habil, de Moslim, zijn best deed om zijn broer van slechte gedachten af te brengen, overwon de duivel en zijn ego.

Waar, wanneer en hoe de mensen ook zijn, ze lijken of op Kabil of op Habil. Als je aan iets slechts denkt dan kan het makkelijker tot iets slechts leiden. Daarom moet je proberen zoveel mogelijk goede dingen te denken, te zeggen en te doen.

Ibnoe Abbaas overlevert dat de Boodschapper van Allah  overlevert dat zijn Heer zei:

“Voorwaar, Allah heeft het goede en het slechte vastgesteld, en het daarna (voor ons) duidelijk gemaakt. Wie zich dan voorneemt om een goede daad te verrichten en deze vervolgens niet verricht, Allah -Gezegend en Verheven is Hij- telt dat als een volledig (verrichte) goede daad voor hem. En als hij het zich voorneemt en het vervolgens ook verricht dan telt Allah voor hem het tien- tot zevenhonderdvoudige (aan goede daden) of zelfs vele malen meer. Als hij zich voorneemt om een zonde te plegen en deze vervolgens niet pleegt, dan telt Allah dit als een volledige (verrichtte) goede daad, en als hij het (de zonde) zich voorneemt en ook uitvoert dan telt Allah het (slechts) als één zonde.”

Deze Hadith is overgeleverd van de Boodschapper van Allah (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) door Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Bukharie en Muslim.


Drs. Ibrahim Bayrak