Aboe Hoerairah – Moge Allah weltevreden met hem zijn – zegt dat hij het volgende heeft gehoord van de Profeet (vrede zij met hem). Een man kwam langs een boomtak die op de weg lag en zei: "Bij Allah, ik zal deze tak uit de weg ruimen, zodat de moslims er geen last van ondervinden." Hierdoor mocht hij het Paradijs binnengaan. ( Moeslim)