De zuilen van de Islam

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

De vijf zuilen van de islam is de verzamelterm die gebruikt wordt voor de vijf meest fundamentele religieuze verplichtingen van elke moslim onder de heilige wetten van de islam. Elke moslim onderhoudt voor zover mogelijk trouw deze verplichtingen, omdat ze essentieel worden geacht om God te behagen.

De vijf zuilen zijn de volgende:

1. De Shahadah (getuigenis)
De Getuigenis, ofwel de Shahadah, is met zowel tong als hart getuigen dat er slechts 1 God bestaat: Allah, en getuigen dat Mohammed Zijn profeet is. Hier hoort men minstens zo zeker van te zijn als dat men zeker is dat de zon bestaat.

2. De Salaat (gebed)
De Salaat is een gebed dat 5 keer per dag tijdens bepaalde tijdstippen verricht hoort te worden. Naast deze dagelijkse gebeden is er een wekelijks vrijdaggebed en zijn er 2 jaarlijkse feestgebeden die gezamenlijk verricht horen te worden.

De rituele wassing, welke “Woedhoe” genoemd wordt, hoort men eerst uit te voeren voordat de Salaat verricht kan worden. Met deze wassing horen de handen, de armen met de ellebogen, het gezicht en de voeten gewassen te worden.

Daarbij is het een vereiste dat de kleren en de plek waar gebeden gaat worden, rein zijn.

De Salaat bezorgt een verantwoordelijkheidsgevoel in het hart en hoedt een persoon jegens kwaadheden en zonden. Het zorgt ervoor dat men zijn gevoelens onder controle krijgt, waardoor kwaadheden worden gehinderd en het karakter zich ontwikkelt.

Allah beveelt het volgende: “Verricht de Salaat op een volmaakte wijze, waarlijk de Salaat hoedt voor onkuisheden en kwaadheden.” (Ankebut:45)

Als het tijd is voor een bepaalde Salaat wordt er Adhaan gereciteerd. De Adhaan is een oproep tot het gebed. Hoge minaretten die zich naast moskeeën bevinden zijn bedoeld voor de oproepers zodat hun stemmen goed hoorbaar zijn voor het volk.

In de moskee kan de Salaat zowel individueel verricht worden als gezamenlijk, geleid door een imam of aangewezen persoon. Echter kunnen vrijdaggebeden en feestgebeden slechts gezamenlijk verricht worden.

Supplicaties worden persoonlijk verricht. Vergiffenisbeden kunnen zonder tussenpersoon, rechtstreeks gericht naar Allah, verricht worden.Degene die het volk in hun Godsdienstoefeningen leidt, noemt men “imam”. De plek waar de imam de Salaat leidt, noemt men “mihrab”. De plek waar de imam predikt noemt men “Koersoe” ofwel preekstoel en de plaats waar de imam tijdens vrijdaggebeden en feestgebeden een Khoetbah houdt, noemt men “minber”.

3. As-Sawm (vasten)
De vasten: elk jaar tijdens de maand Ramadan hoort er gevast te worden. De vasten gaat voor ingang van het ochtendgebed van start en duurt tot het avondgebed. Gedurende de vasten dient men zich te onthouden van eten, drinken en fysieke handelingen met de levenspartner.

De vasten temt het ego en versterkt de controle van de mens. Hierdoor wordt de weerstand tegen verleidingen versterkt. Allah beveelt het volgende in de Koran hierover: “O gelovigen! De vasten is jullie, zoals degenen voor jullie, verplicht gesteld; opdat jullie vroom worden.” (Baqarah; 183)

De vasten is een onderrichting van de ziel tot het weerhouden van kwaadheden en het ontwikkelen van liefde, barmhartigheid en genade. Bovendien, zoals bevestigd door geneeskunde, bevat de vasten vele voordelen voor de gezondheid van het menselijke lichaam.

4. Az-Zakaat (aalmoezen)
De Zakaat (aalmoezen) is een jaarlijkse Godsdienstoefening die uitgevoerd kan worden door mensen met voldoende bezit. Degene die een jaar lang bepaalde bezittingen behoudt, behoort een veertigste deel ervan af te staan aan behoeftigen. De Zakaat is een sociaal hulpbiedend systeem dat zorgt voor contact tussen de rijkere en armere klasse.

De Zakaat hoedt rijken tegen overdreven materialisme, weerhoudt armen van haat tegenover rijken en bezorgt wederzijdse liefde en respect tussen beide klassen. Op deze wijze speelt deze Godsdienstoefening een grote rol in de vrede en veiligheid binnen de samenleving.

5. De Hadj (bedevaart)
De Hadj (bedevaart) is een Godsdienstoefening welke verplicht is gesteld voor gezonde moslims met genoeg rijkdom om minstens eenmaal in hun leven in een bepaalde tijd de “Wakfe” te verrichten in Arafat en de Kabah te bezoeken.
De Hadj is een reden voor gelovigen om op een oprechte wijze zich te wenden tot Allah en te smeken voor vergiffenis. Het bezichtigen van heilige gebieden bezorgen spirituele enthousiasme en versterken de band met het geloof.

De Hadj is een Godsdienstoefening welke allerlei verschillende volkeren met verschillende achtergronden bijeenbrengt, met slechts 1 unaniem doel: de tevredenheid van Allah winnen. Op sociale punt dient het als een congres tussen volkeren.

Het is te zien dat Islamitische Godsdienstoefeningen de persoon weerhouden van kwaadheden, het karakter ontwikkelen naar het goede en leiden naar volmaaktheid. Eveneens zorgt het ook voor orde in de maatschappij.