Taalkundige betekenis van Ihsan: het tegenovergestelde van slechtheid.

Islamitische betekenis: het bewust zijn van Allah in het geheim en in het openbaar.

Ihsan is gebouwd op één zuil:

1. Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.

Ihsan is onder te verdelen in twee niveaus:

  • Het niveau van het aanschouwen: dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet.
  • Het niveau van het kennisnemen en het bewust zijn: en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.

Ihsan is onder te verdelen in twee categorieën:

1. Ihsan tegenover de schepping. Dit met betrekking tot de volgende zaken:                                      

  • Het bezit
  • De reputatie
  • De kennis
  • Het lichaam

 2.  Ihsan in het aanbidden van de Schepper. Deze categorie van Ihsan is, zoals vermeld onder te verdelen in twee niveaus:

  • Het aanschouwen.
  • Het kennisnemen en het bewust zijn.                                       

Bewijs vanuit de Koran: “Waarlijk, Allah is met degenen die (Hem) vrezen en met degenen die Moehsinoen (weldoeners) zijn.” (Soerat an-Nahl: 128)

En vanuit de Soennah wat is overgeleverd in de overlevering van Djibriel, toen hij de Profeet vrede zij met hem vroeg: ,,Bericht mij over (de betekenis van) Ihsan.” Hij antwoordde: ,,Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.” (Moeslim) [1]


[1] Maaaridj ul-Qaboel van Hishaam Aal-Oqdah, blz. 309. Qawl ul-Moefied van Shaykh al-Wasaabiy, blz. 71.