Wie is degene die het meeste recht heeft de overledene in het graf te plaatsen?

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vraag:
Wie is degene die het meeste recht heeft de overledene in het graf te plaatsen? Is dat degene met de meeste kennis hierover of de aanverwante van de overledene? Bestaat hier tevens een verschil tussen mannen en vrouwen? Is het essentieel dat degene die een vrouw plaatst in het graf een Mahram van haar moet zijn?

Vraag:
Alle lof zij Allah.
De eerste die daarvoor in aanmerking komt, is degene die door de overledene is aangewezen om dit te doen. Als die er niet is, dan zou de meest nabije familielid dit moeten doen. Als er iemand is die meer kennis hierover bezit, dan heeft hij voorrang op de rest. Als zo’n persoon niet aanwezig kan zijn, dan kan hij iemand bekend maken met de wijze waarop dit moet gebeuren om het vervolgens van hem over te nemen.

Het is niet noodzakelijk voor degene die de overleden vrouw in het graf plaatst om een Mahram te zijn van haar. De Profeet (vrede zij met hem) droeg namelijk zijn overleden dochter Zaynab over aan Aboe Talhah om haar te begraven in zijn bijzijn en dat van haar echtgenoot Oethmaan ibn Affaan. (al-Boekhaari)


Shaykh Mohammed Ibn Saalih al-Uthaymeen
(Madjmoe Fataawaa Ibn al-Oethaymien boekdeel 17, blz. 180)