Vraag:
Veel nabestaanden en vrienden van de overledene kussen hem na zijn overlijden. Is er een Soennah hierover, en is het voor de echtgenote toegestaan haar overleden echtgenoot te kussen?

Antwoord:
Alle lof zij Allah.

In de authentieke Soennah is bevestigd dat het toegestaan is de overledene te kussen na zijn dood. Het maakt niet uit of het van familieleden of anderen betreft. Het is toegestaan voor de mannen een overleden man te kussen, en het is voor de vrouwen toegestaan een overleden vrouw te kussen. Op het gezag van "Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) "Oethmaan ibn Madh'oon kuste na zijn overlijden terwijl hij huilde." (Overgeleverd door Aboe Daawoed (3163) en authentiek geclassificeerd door Shaykh Mohammed Nasiruddin al-AlbaniĀ  in Sah'ieh' Abie Daawoed.

"Aa-ieshah (moge Allah tevreden over hem zijn) levert ook over dat Aboe Bakr (moge Allah tevreden over haar zijn) de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) kuste na zijn overlijden. (Overgeleverd door al-Boekhaarie 4457).

Imaam an-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Het kussen van de overledene door familie en vrienden is toegestaan. Hierover zijn er overleveringen bevestigd." Einde citaat.Zie Sarh'oe al-Moehadzab 5/111).

Al-Haafidh (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Het is toegestaan een overledene te kussen." Einde citaat. Al-Imaam As-Shawkaanie (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Er is nergens vermeld dat de metgezellen het kussen van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) na zijn dood door Aboe Bakr afwezen. Derhalve kunnen wij zeggen dat dit Idjmaa' (eenstemmigheid) van de metgezellen is." Einde citaat. Er is ook niets mis dat de vrouw haar echtgenoot kust na zijn overlijden.

Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Er is niets mis in het kussen van de overledene door zijn echtgenote na zijn dood."Shaykh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz zei tevens: "Er is niets mis met het kussen van de man door vrouwen die behoren tot zijn Mah'aariem (zoals zijn moeder, oma, zus en tante van zowel vaderskant als de moederskant), of door mannen. Dit heeft ook Aboe Bakr as-Sideeq (moge Allah tevreden over hem zijn) gedaan toen de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) overleed." Einde citaat van Madj'moo al-Fataawa 13/102).

En Allah weet het beste


Shaykh Mohammad Saalih Al-Munajjid