Vraag:
Is het voor de vrouw toegestaan om graven te bezoeken?

Antwoord:
Voor zowel de man als de vrouw is het aanbevolen om graven te bezoeken. Het is voor de vrouw echter niet toegestaan om deze veelvuldig te bezoeken. Dit kan namelijk leiden tot religieuze deviatie. Voorbeelden hiervan zijn het overdreven huilen, onbekleedheid, het zitten op en bij de graven en tijdverspilling middels ijdel gepraat. Dit is wat wij tegenwoordig zien in enkele Islamitische landen.

Met de wil van Allah is dit hetgeen waarop wordt gedoeld met de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Moge de Vloek van Allah rusten op de bezoeksters van de graven.” (at-Tirmidhie)


Shaykh Mohammed Nasiruddin al-Albani