Vraag:
Is er een specifiek tijdstip waarop mannen de graven kunnen bezoeken? En is er ook een specifiek tijdstip waarop het bezoeken van de graven verboden is?

Antwoord:
Er is geen specifieke tijd waarop de graven bezocht kunnen worden. Er schuilt geen kwaad in het bezoeken van de graven op elk moment gedurende de dag of de nacht. En het is authentiek verhaald dat de Profeet (vrede zij met hem) de graven in de nacht bezocht.


Shaykh Mohammed Ibn Saalih al-Uthaymeen
(Fataawa li Ahlil-Mayyit, vraag 33, blz. 36
Liqaa’ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 7, blz. 31)