Wanneer je naar een beschrijving zoekt van Allah, dan is het beste antwoord wat we je kunnen geven: Surah Al-Iglas (112), een hoofdstuk in de Koran. Deze Surah werd geopenbaard toen de mensen aan de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) vroegen wie Allah was. De hoofdstuk laat ons zien dat Allah de Enige God is en dat alles afhankelijk van Allah is. Allah heeft niks en niemand nodig, terwijl wij allen behoeftig zijn aan Hem. Ook leert dit vers ons dat Allah geen vader of moeder heeft en ook geen zoon of dochter en dat niets en niemand aan Hem gelijk is, in geen enkel opzicht.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): Zeg: Hij is Allah, de Enige. Hij is Zichzelf genoeg. Hij verwekt niet, nog is Hij verwekt. En er is niemand die met Hem te vergelijken is.” (112)