Het verschil tussen een straf en een beproeving

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Vraag:
Allah zegt in de Koran dat wanneer ons (de mens) iets slechts overkomt, dat dit komt vanwege hetgeen onze eigen handen hebben verdiend. Daarnaast heeft onze geliefde Profeet, Mohammed (vrede zij met hem) in een Hadith gezegd dat degenen die het meest worden beproefd de Profeten zijn, en daarna zij die in vroomheid vlak na hen komen. Dus als er in ons dagelijks leven dingen mis gaan, hoe weten we dan dat het door onze zondes komt of dat Allah van ons houdt en daarom een beproeving op ons neerzendt?
JazakAllahu khairan

Antwoord:
Alle lof zij Allah.

Een straf is datgene wat iemand overkomt vanwege zijn/haar slechte daden. Beproevingen zijn testen die tot mensen worden gestuurd en mensen kunnen door goede dingen worden getest of door slechte. Wat betreft straffen, Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Welk goed ook tot u komt, dat komt van Allah en welk kwaad u overkomt, komt door uzelf…” (An-Nisae’ 4:79).

Betreffende de zin “komt door uzelf”, heeft Qutaadah gezegd: “(Het betekend dat) de bestraffing voor jou is, Oh zoon van Adam, vanwege je zonde.” Abu Saalih heeft gezegd dat “welk kwaad u overkomt, komt door uzelf” betekend “vanwege je zonde, en Ik (Allah) ben De Ene Die het voor jou verordend heeft.” (Tafsir Ibn Kathir).

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis): “Welke ramp u ook overkomt, het is door hetgeen uw handen hebben gewrocht. Doch Hij vergeeft vele dingen.” (As-Shuraa 42:30). Ibnoe Kathier, (mag Allah genadig met hem zijn), zei: “;(Het betekend dat) welke ramp jullie overkomt, oh mensen, het is vanwege slechte daden die jullie al begaan hebben en ‘Hij vergeeft vele dingen’ refereert naar slechte daden – Hij straft jullie niet voor hen maar Hij vergeeft ze. “En indien Allah de mensen zou straffen voor hetgeen zij doen, zou Hij geen schepsel op de oppervlakte ervan achterlaten…” (Faatir 35:45 – interpretatie van de betekenis).

Betreffende beproevingen, de Profeet (vrede en zegeningen van Allah mogen met hem zijn) zei: “Als Allah van iemand houdt, test Hij hem, en degene die geduld heeft, zal geduldig zijn en degene die ongerust is zal ongerust zijn.” (Gemeld door Imaam Ahmad; Saheeh al Jaami’, 1706).

De Profeet (vrede en zegeningen van Allah mogen met hem zijn) heeft ook gezegd: “De omvang van de beloning zal in overeenstemming zijn met de omvang van de beproeving. Als Allah van iemand houdt, beproeft Hij hem en degene die tevreden is zal tevreden zijn en degene die boos is zal boos zijn.” (Gemeld door Tirmidhi. 2320; Saheeh al-Jami’ 2210)

De volgende hoofdlijnen geven aan hoe iemand kan weten of hem een straf of een beproeving overkomt:

Als de tegenslag voortvloeit uit een daad van aanbidding van Allah, zoals gewond raken in Jihaad of geld kwijtraken wanneer iemand migreert omwille van Allah, of een baan kwijtraken omdat iemand Moslim wordt of de vergroting van de betrokkenheid bij de Islam, dan is dit een beproeving. Degene die dit geduldig ondergaat zal beloond worden, maar als iemand kwaad reageert dan zal hij de toorn van Allah op zich voelen.

Wanneer de tegenslag voortvloeit uit een zonde, zoals een seksueel overdraagbare aandoening of een ziekte die ontstaat vanwege het drinken van alcohol of het gebruiken van drugs, dan is dit het soort straf dat in deze wereld plaatsvindt (in plaats van uitgesteld te zijn tot de Dag des Oordeels). Als de tegenslag geen enkele connectie heeft tussen een goede daad of een zonde, zoals elke andere ziekte, een kind verliezen, een bedrijf dat failliet gaat, dan hangt het van de situatie van de persoon af. Als hij goed en godsvruchtig is, is het een beproeving. Is hij zondig, dan is het een straf.

Een tegenslag kan een straf zijn voor iemand om te boeten voor zijn zonden, of het kan een beproeving zijn waarvan het de bedoeling is dat een persoon’s status stijgt en de hassanaats (goede daden/beloningen) stijgen. Dit wordt bepaald door of een persoon gehoorzaam of ongehoorzaam is aan Allah. Een persoon zou zichzelf niet moeten prijzen, maar zichzelf moet bekritiseren vanwege zijn/haar tekortkomingen en zou moeten streven naar perfectie. Een persoon zal profiteren van elke tegenslag als hij geduldig is en hoopt op de beloning van Allah.

En Allah weet het beter.


Shaykh Mohammad Saalih Al-Munajjid
islamqa.com