Liefde in de Islam

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Islam is de godsdienst van liefde en barmhartigheid. Veel verzen in de Koran en veel overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) benadrukken het belang van liefde in het leven van de moslims. Niet voor niets is liefde naast de nederigheid een eis voor de aanbidding en niet voor niets is hij een voorwaarde voor de getuigenis dat er geen god is dan Allah (la ilha illa lah). Als men dit zinnetje uitspreekt zonder Allah en Zijn Ware Geloof en Zijn ware dienaren lief te hebben, wordt het niet geaccepteerd.

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): "En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie uit jullie eigen echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie bij hen rusten en Hij heeft tussen jullie genegenheid en barmhartigheid doen ontstaan. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt." (Soerat ar-Roem: 21)

Dit is een geweldige vers die kort maar zeer krachtig de ware relatie tussen de echtgenotes omschrijft en die mensen aanzet tot denken, opdat zij misschien Allah dankbaar zullen zijn voor Zijn gunsten.

Onze Profeet (vrede zij met hem) zegt: "(Er zijn) drie (eigenschappen) als iemand die heeft zal hij daarmee de zoetheid van het geloof ondervinden: dat hij van Allah en Zijn Profeet(vrede zij met hem) het meest houdt dan van wie of wat dan ook, dat als hij een persoon liefheeft hem puur omwille (van het behagen) van Allah lief moet hebben en dat hij het verafschuwt om terug te vallen in kofr (ketterij), nadat Allah hem daarvan heeft gered, zoals hij het verafschuwt om in het Vuur geworpen te worden."  (al-Boechari en Moeslim)

Dit is weer zo’n geweldige overlevering die de gelovige leert hoe hij/zij liefde in zijn/haar hart kan ‘bijstellen’ en koers geven opdat hij/zij de zoetheid gaat proeven waarmee zijn/haar hart wordt gerustgesteld.  Hieruit kan men concluderen hoe belangrijk liefde is in de islam.

  • Liefde is een natuurlijke behoefte voor iedereen

Iedereen heeft liefde nodig. Liefde is een aangeboren eigenschap bij de mens. Een moeder hoeft er niet over na te denken of ze van haar (pasgeboren) kind moet houden of niet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het kind zelf. Liefde is een soort warmte die de verschillende relaties tussen mensen vers houdt en beschermt tegen bederf. Deze warmte is dus noodzakelijk voor het overleven van de goede relaties. Echter moet liefde toch binnen de perken blijven – deze warmte mag dus de kamertemperatuur niet overschrijden, maar ze mag ook niet tot het vriespunt gaan dalen - anders kan het tot bederf leiden. Denk bijvoorbeeld aan iemand die ontzettend veel van zijn vrouw houdt en die alles wat ze hem dicteert ook uitvoert ongeacht of dat nou goed is voor hem en anderen of niet. Zo iemand kan door deze blinde liefde een gevaar zijn voor zichzelf en voor andere mensen, want het kan zo zijn – als het gaat om een slechte vrouw- dat zij hem opdraagt zonden te begaan die zijn ondergang kunnen betekenen. Het hoofd van de profeet Yahya Ibn Zakaria werd geschonken aan een prostituee uit Banoe Israël, omdat de toenmalige heerser ontzettend veel van haar hield en zich genoodzaakt zag haar vervloekte opdracht (wens!) uit te voeren: ‘een hoge temperatuur leidt tot brandwonden’! Een uitzondering hierop is  liefde voor de Schepper, deze mag (moet) men altijd blijven opvoeren, omdat de absolute liefde alleen voor Allah is.

Liefde is niet altijd gebaseerd op of verbonden aan de seksuele drift zoals sommigen beweren. Ik kan me niet voorstellen dat een zoon van zijn moeder/vader houdt omdat hij met haar/hem gemeenschap wil hebben. Dat er tegenwoordig mensen zijn die dit soort ideeën dragen laat zien hoe erg het gesteld is met de mensheid en dat de duivel er toch in geslaagd is om de natuurlijke aanleg (Fitra) bij veel mensen te misvormen. Moge Allah ons allemaal behoeden!

  • Liefde is verschillend afhankelijk van het soort relatie

Liefde verschilt volgens het soort relatie dat tussen de verschillende personen bestaat. Niemand twijfelt eraan dat de liefde die men voor de Schepper (Allah is geen mens) heeft anders is dan de liefde die men voor de moeder heeft en dat deze laatste weer verschilt van de liefde die men voor de echtgenote/echtgenoot koestert:  vooral de gevoelens die daarmee gepaard gaan zijn verschillend. De ‘kleur’ van de verschillende ‘warmtes’ is dus niet dezelfde! Het is verplicht voor de moslim om deze ‘kleuren’ te kunnen onderscheiden en niet ‘kleurenblind’ te zijn! Moge Allah ons allemaal behoeden, Amin.


Team Al-Yaqeen